Buurtbatterij in Hattem blijkt voorlopig niet haalbaar

Na een uitgebreid onderzoek naar de mogelijkheid van een buurtbatterij in Hattem (voorgesteld door het CDA), heeft het college geconcludeerd dat het op dit moment niet haalbaar is om dit te realiseren. Een buurtbatterij is een centrale batterij die opgewekte energie kan opslaan voor later gebruik. Hoewel het een duurzame oplossing lijkt, wordt het niet geschikt geacht voor Hattem.

Nog niet rendabel
Er zijn er momenteel nog geen voorbeelden van buurtbatterijen die rendabel zijn. De kosten voor aanschaf zijn hoog en de opgewekte energie kan niet altijd goed worden benut, omdat het aanbod niet altijd overeenkomt met de vraag van huishoudens. Hierdoor is de batterij voornamelijk bruikbaar in bepaalde seizoenen en niet het hele jaar door.

Niet duurzaam
Daarnaast zijn buurtbatterijen gemaakt van materialen die niet duurzaam zijn, zoals lithium en kobalt. Het winnen van deze materialen heeft negatieve gevolgen voor het milieu en arbeidsomstandigheden. Bovendien is er nog weinig bekend over wat er gebeurt met de batterijen na hun levensduur. Het ontbreken van een duurzame oplossing maakt buurtbatterijen momenteel niet geschikt voor Hattem.

Gemeente wil faciliteren bij nieuwe initiatieven
Wel geeft de gemeente aan dat zij, bij nieuwe initiatieven die kansrijk zijn, wil faciliteren en ondersteunen. Een recent voorbeeld is een initiatief voor een Smart Energy Hub op het
Bedrijvenpark H2O. Daar wordt al over gesproken door de gemeente en diverse partners.

Laat een reactie achter

Plaats alstublieft uw reactie
Vul je naam in