CDA Hattem neemt afscheid van Martijn Hospers als wethouder

Er is veel waardering voor de inzet van Martijn Hospers als wethouder in de afgelopen acht jaar. Daar waren de aanwezige leden het tijdens de algemene ledenvergadering van het CDA Hattem op 16 juni over eens. Terugblikkend op de afgelopen periode benadrukte voorzitter Henberto Remmerts trots te zijn op de bijdrage van Hospers aan Hattem. Op het gebied van onderwijs, maar ook financiën en zorg. ‘’De bijdrage van Martijn was altijd open, eerlijk en deskundig. Daar zijn we hem als partij en als Hattemers dankbaar voor,’’ aldus Remmerts.

Trost
Hospers kijkt terug op een bijzondere periode van dertien jaar waarin hij actief mocht zijn voor het CDA Hattem. Eerst als commissielid, later als raadslid en vervolgens als wethouder. ‘’We hebben veel goeds kunnen doen voor Hattem en daar ben ik trots op. En ik heb er vertrouwen in dat we als partij ook in de toekomst een positieve rol zullen blijven spelen voor onze stad.’’

Valse start
Namens de fractie blikte raadslid Robert Klaassen tijdens de ledenvergadering terug op de eerste maanden van de nieuwe raadsperiode. Er heerst nog steeds teleurstelling over het verkiezingsresultaat en de gang van zaken in de formatie. ‘’Het is nog steeds niet duidelijk op welke inhoudelijke gronden samenwerking met het CDA Hattem door andere partijen is geblokkeerd. De nieuwe raadsperiode is met een valse start begonnen,’’ vertelde Klaassen. ‘’Tegelijkertijd zullen wij ons als fractie in de raad in principe open opstellen richting iedere partij. Wij zullen constructief zijn waar het kan, maar kritisch zijn waar het moet.’’

Nieuwe leden
De komende periode wil het CDA Hattem zich richten op het actief opzoeken van de Hattemers en hen betrekken bij de politiek. ‘’Ook hier staat de inhoud centraal, zowel bij echte Hattemse thema’s als bij onderwerpen die onze gemeente overstijgen,’’ aldus Henberto Remmerts. ‘’Denk bijvoorbeeld aan de stikstofproblematiek en het belang van de (Hattemse) boeren. Maar denk ook aan verduurzaming en de mogelijke effecten van Lelystad Airport. We roepen Hattemers die de christendemocratie een warm hart toedragen op om lid of vriend van onze partij te worden. Samen kunnen we Hattem mooier maken!’’

Laat een reactie achter

Plaats alstublieft uw reactie
Vul je naam in