Hattem krijgt nieuwe rioolwaterzuiveringsinstallatie – CDA laat zich informeren

Op 19 april bezochten vijftien betrokken leden van het CDA Hattem de nieuwe rioolwaterzuiveringsinstallatie in Terwolde. Aanleiding voor dit bezoek is dat Hattem in 2027 ook een nieuwe rioolwaterzuiveringsinstallatie zal krijgen. De Hattemse CDA’ers werden in Terwolde rondgeleid door Bert van Vreeswijk, Coert Petri en Maaike van Scheppingen van Waterschap Vallei en Veluwe.

De CDA’ers leerden onder meer hoe de waterzuivering precies werkt, van begin tot eind. De zuiveringsinstallatie in Terwolde staat aan het eind van de keten. De installatie zuivert het water dat vanuit het riool komt, voordat het de IJssel in stroomt. De installatie is gebouwd volgens de principes van circulariteit. Bij alle rioolwaterzuiveringen wordt onder meer gewerkt met bacteriën die het vuil opeten. Het uit het rioolwater afkomstige fosfaat wordt gebruikt voor kunstmest. Naar verwachting zal deze manier van werken in de toekomst verder kunnen worden uitgebreid, afhankelijk van de ontwikkeling van de afzetmarkt.

2027 in Hattem
Ook Hattem krijgt dus een dergelijke rioolwaterzuiveringsinstallatie. Maaike van Scheppingen houdt zich bij het waterschap als omgevingsmanager bezig met het project. Zij fungeert ook als contactpersoon voor de gemeente, de gemeenteraadsleden en de inwoners. De oplevering van de nieuwe installatie in Hattem is gepland in 2027. CDA Hattem heeft daarbij gewezen op het belang van goede inwonersparticipatie. CDA Hattem houdt hierover de komende tijd contact met Van Scheppingen.

Laat een reactie achter

Plaats alstublieft uw reactie
Vul je naam in