Jaarverslag: vluchtelingenbegeleiding laat Hattem van z’n warme kant zien

Het is een bijzondere tijd. Hoe kunnen we vredig samenleven? Het in de week van 22 april gepresenteerde jaarverslag van VluchtelingenContact Hattem (VCH) beschrijft hoe dat in Hattem gaat: ‘Dit jaar (2023) betrokken acht gezinnen van statushouders een woning in Hattem. Zowel de mensen die het huis verlieten, als de nieuwe mensen die het huis van hen betrokken, maar ook buren en onze vrijwilligers lieten zich allen van een hartelijke en warme kant zien. Juist in een tijd waarin het lijkt dat de stadhouders niet meer zo omarmd worden, is dit hartverwarmend om te zien.’
Het relatief nieuwe bestuur, met Marianne Semeijn als de nieuwe voorzitter, wil er alles aan doen om wat er in relatieve stilte wordt verzet voor het voetlicht te brengen. Het is hun wens, dat nieuwe Hattemers ‘zich veilig en welkom voelen’.

Twee ervaringen
In 2023 telde VCH veertien maatschappelijk begeleiders en twintig taalcoaches. Maatschappelijk begeleiders begeleiden de statushouders bij het integreren. Cathelijn Veltkamp is een van de maatschappelijk begeleiders. Zij begeleidt het gezin van Zübeyde en Jakup Örs:

‘Het begeleiden van mensen die in een ander land geboren zijn is een verrijking van je leven. Je leert hun normen en waarden kennen, een inkijkje in hun religie. Als je op bezoek komt is er niet ‘één koekje bij de thee’ maar krijg je gebak met mes en vork. Zübeyde kan fantastische zoetigheden bakken en het is een feestje om deze familie te begeleiden. Voor hen is het niet makkelijk om je familie en vrienden achter te laten, je netwerk wat betreft je werk, je hebt geen referenties meer en ga zo maar door. De kinderen moeten afscheid nemen van hun vrienden.
Wat heel erg krom is, is dat er veel vraag is naar mensen zoals de familie Örs, maar het lastig blijft om een baan te vinden. Zeker voor artsen, zoals Jakup.
De taal leren is niet het enige dat ze moeten doen, ook de taal begrijpen en het goed gebruiken is voor hen heel erg belangrijk. Als begeleiders proberen we hen zoveel mogelijk met dit soort dingen en praktische zaken te helpen, zodat ze zich daar volop kunnen storten. Bij het helpen aan werk gebruiken we ons netwerk ook. Zo hopen we dat ze na het wennen aan Nederland, wat voor de ene persoon langer duurt dan de ander, hun steentje kunnen bijdragen.’

Taalcoaches helpen bij taalverwerving, zoals het jaarverslag schrijft. Een mooi voorbeeld daarvan is het interview dat RTV Hattem had met taalcoach Yvonne Huurnink Pool:

‘Op RTV Hattem radio hoorde ik er iemand over praten en het leek me goed te doen naast mijn werk. Het vraagt niet veel tijd en ik kan mijn eigen tijd indelen. 
Ik vind het belangrijk om iets voor anderen te doen. Dit werk verrijkt mijn leven. Andere mensen leren kennen is leuk, maar je ook verdiepen in hún leven en werk verrijkt. Bovendien leer je van elkaar. Ik ben de taalcoach van Zübeyde Örs. Samen lachen we, het is gezellig en we oefenen allerlei woordjes en korte zinnetjes.’

Inzet VCH
VluchtelingenContact Hattem zet zich in voor statushouders (vluchteling met een
asielverblijfsvergunning) en oudkomers (is uit de begeleiding, maar kan indien nodig, een beroep doen op VCH). De taakstelling voor 2023 was in eerste instantie 34 individuen, in november 2023 is deze bijgesteld naar 28 individuen. In 2023 heeft VCH 21 nieuwe statushouders in begeleiding genomen, 6 statushouders hebben in 2023 een participatieverklaring getekend en 20 statushouders zijn in 2023 genaturaliseerd.

Vooruitblik
‘Het bestuur streeft ernaar om in 2024 wederom een goede begeleiding te bieden aan de statushouders in Hattem, waardoor zij een stabiele en hoopvolle toekomst voor henzelf en hun families kunnen opbouwen in Hattem/Nederland. Hiervoor zullen we de samenwerking blijven zoeken met andere organisaties in Hattem en omgeving,’ aldus het jaarverslag.

Laat een reactie achter

Plaats alstublieft uw reactie
Vul je naam in