Bedrijventerrein Het Veen is kansrijk voor verduurzaming

Op het gebied van bedrijventerreinen behoort Hattem tot de Regio Zwolle. De afgelopen jaren is ingezet op herprogrammering van bedrijventerreinen en het aanpakken van veroudering. Hiermee is de basis van veel terreinen in de regio op orde gebracht. De volgende stap is toewerken naar toekomstbestendige bedrijventerreinen die een aantrekkelijke, groene en gezonde werkomgeving bieden, bijdragen aan klimaatdoelstellingen en bestendig zijn voor de veranderende economie. In opdracht van Regio Zwolle is daarom een onderzoek gedaan waarin op regionaal, gemeente- en bedrijventerrein- niveau een beeld van de toekomstbestendigheid van bedrijventerreinen wordt gegeven.

Drie pijlers bepalen toekomstbestendigheid
Voor het bepalen wat een toekomstbestendig bedrijventerreinen is, gaat het onderzoek uit van drie pijlers: duurzaam & gezond, fysiek-ruimtelijk en sociaaleconomisch. Een toekomstbestendig bedrijventerreinen moet een gezonde plek zijn om te werken en een bijdrage leveren aan de klimaatdoelstellingen. Verder moet het terrein er fysiek-ruimtelijk goed bij liggen en uiteraard moet het terrein een goed vestigingsklimaat bieden en een positieve bijdrage leveren aan de economie.

In het onderzoek zijn alleen bedrijventerreinen meegenomen die groter zijn dan 5 hectare. Voor Hattem voldoet enkel het bedrijventerrein ’t Veen aan dit criterium en dit terrein is daarom in het onderzoek meegenomen. Op de peildatum waarop het onderzoek is uitgevoerd, was er op het Hattemse plandeel van H2O nog geen grond verkocht en daarom is dit terrein niet meegenomen in het onderzoek.

Kaart met kansrijke terreinen voor verduurzaming (blauw), fysiek-ruimtelijke opgaven (oranje) of een combinatie van beide (magenta)

Het Veen – Hattem
In het onderzoek wordt Het Veen genoemd als een kansrijk terrein voor verduurzaming. Het terrein wordt deels getransformeerd, waarbij wonen met lichte bedrijfsactiviteiten worden gemengd. Voor een gemengd woon-werkgebied kunnen verduurzamingsmaatregelen alsnog van meerwaarde zijn, door b.v. dakoppervlakken ter beschikking te stellen voor particuliere investeerders in zonnepanelen, het aanleggen van een warmtenet of van een smart grid om stroompieken van bedrijven (tijdens ‘kantooruren’) en huishoudens (buiten kantooruren) onderling af te vangen. Ook zijn er bij de bouw van duurzame woningen met warmtepomp mogelijk koppelkansen met de aanleg van een dergelijke installatie voor nieuwe / reeds gevestigd bedrijven.

Het volledige rapport is na te lezen op de website regiozwolle.info .

 

 

Laat een reactie achter

Plaats alstublieft uw reactie
Vul je naam in