College besluit over openbaar toilet in Hattem

Het College heeft besloten over de locaties voor een openbaar toilet. Hieraan is vooraf uitgebreid onderzoek gedaan.
Er is gekeken bij andere gemeenten naar oplossingen. Belangengroepen zijn gehoord en er zijn verschillende opties binnen Hattem onderzocht. In april 2022 zijn er twee bewonersbijeenkomsten gehouden. Bewoners konden meedenken over de meest geschikte locatie en ideeën aandragen. De uitkomsten van dit onderzoek zijn door het college bekeken.

Geen nieuwe voorziening
In verband met de hoge kosten, is een extra openbaar toilet in de binnenstad voorlopig afgewezen. Er is besloten om het openbare mindervalidentoilet aan de haven te renoveren. De toiletpot wordt gedraaid en de deur wordt makkelijker te openen vanuit een rolstoel. Zo maken we het toilet beter toegankelijk voor rolstoelgebruikers. Daarnaast is besloten om de toiletten in het stadhuis (op de begane grond) open te stellen voor publiek tijdens openingstijden. Wij nemen deze locaties op in de HogeNood app en de Ongehinderd app. Ook passen wij de borden in de binnenstad aan. Zodat het toilet makkelijk te vinden is voor bezoekers. Mocht in de toekomst blijken dat er toch onvoldoende openbare toiletten zijn, dan bekijken we het opnieuw. Parkeerplaats De Bleek is een mogelijke locatie voor het plaatsen van een nieuw openbaar toilet.

Laat een reactie achter

Plaats alstublieft uw reactie
Vul je naam in