Resultaat onderzoek zondagopenstelling

De winkels al dan niet op zondag openen? Die vraag houdt de plaatselijke ondernemers al een tijdje bezig. Alle winkeliers in Hattem hebben tussen 25 januari en 12 februari 2024 de mogelijkheid gekregen om deel te nemen aan een enquête.
Uit dat onderzoek blijkt dat 62% van de winkeliers géén gebruik zou maken van een zondagsopenstelling, 10% wil wel graag zondag open en 28% wil wel op zondag open, maar niet elke zondag. Ook zijn er veel opmerkingen van ondernemers meegenomen in het onderzoek.
De supermarkten in Hattem hebben de vragenlijst niet ingevuld. Nadien zijn er extra acties ondernomen om hun standpunt te achterhalen. Eén van de drie supermarkten geeft aan iedere zondag op te willen, de andere twee supermarkten geven aan geen behoefte te hebben aan een zondagsopenstelling.

In totaal hebben vijftig winkeliers meegedaan aan het onderzoek. Dit is een respons van 70%, wat betekent dat de resultaten representatief zijn en een goed beeld van geven van de behoefte van de ondernemers.

reactie gemeente
‘Onder de winkeliers in Hattem is er onvoldoende draagvlak voor een zondagsopenstelling. Dat is de uitkomst van het recent gehouden onderzoek. Het aantal ondernemers dat wel een openstelling wenst, is aanzienlijk lager dan gesteld in het Bestuursakkoord (minimaal 66%). Met deze uitkomst ziet het college geen aanleiding om de zondagsopenstelling in de Verordening Winkeltijden op te nemen.’

De lijst met ingekomen stukken (waarvan het rapport onderdeel uitmaakt) wordt 13 mei besproken en wordt afgehamerd in de raad op de 27 mei, aldus de woordvoerder van de gemeente.

RTV Hattem heeft de politieke partijen en HAVO om een reactie gevraagd.

bron: website gemeente Hattem

Laat een reactie achter

Plaats alstublieft uw reactie
Vul je naam in