Winkels Hattem blijven ’s zondags dicht

Politiek verdeeld over collegebesluit

Onder de winkeliers in Hattem is er onvoldoende draagvlak voor een zondagsopenstelling. Dat is de interpretatie die het Hattemse college van B&W geeft aan de uitkomst van een recent gehouden onderzoek. Daarin geeft bijna twee derde deel van de deelnemende winkeliers aan niet op zondag open te willen. Met deze uitkomst ziet het college geen aanleiding om de zondagsopenstelling in de Verordening Winkeltijden op te nemen. De Hattemse politiek is verdeeld over dit besluit en ook ondernemersvereniging HAVO is kritisch.

Aanleiding onderzoek
In een persbericht communiceert het gemeentebestuur de uitkomst van de vragenlijst en het besluit: ‘In het Bestuursakkoord 2022-2026 is de wens uitgesproken om onderzoek te doen naar de behoefte aan zondagsopenstelling in Hattem. Dit vanuit het idee of een zondagsopenstelling zou bijdragen aan de kwaliteit en levendigheid van de binnenstad. In de maanden januari en februari van dit jaar heeft I&O Research, in opdracht van de gemeente, onderzocht wat de behoefte van de winkeliers is. Vijftig winkeliers hebben aan het onderzoek meegedaan. Dit is een respons van 70% en daarmee zijn de resultaten uit het onderzoek representatief; ze geven een goed beeld van de behoefte van de ondernemers.’ 

Resultaten onderzoek
Over haar besluit laat de gemeente weten: ‘Uit het onderzoek blijkt dat 62% van de winkeliers géén gebruik zou maken van een zondagsopenstelling, 10% wil wel graag zondag open en 28% wil wel op zondag open, maar niet elke zondag. In het bestuursakkoord tussen ChristenUnie, PvdA/GL en D66 zou twee op de drie winkeliers voor een zondagsopenstelling moeten zijn om van voldoende draagvlak te spreken. Een uitgebreide toelichting op de resultaten van het onderzoek is te lezen op de website van de gemeente.’

HAVO kritisch op de uitkomst
Een woordvoerder van ondernemersvereniging HAVO geeft aan dat het HAVO bestuur zich nog bezint op een reactie, maar wil wel kwijt dat de conclusie die het college trekt onterecht is. ‘Het HAVO bestuur had al eerder kritiek op de vraagstelling in het onderzoek. En bovendien zou de uitkomst er anders uitzien wanneer het onderzoek zich had beperkt tot de winkeliers in de binnenstad.’
Bij de totstandkoming van het college pleitte de vereniging van Hattemse ondernemers al voor zes koopzondagen per jaar.

Politiek verdeeld
Dat de Hattemse politiek verdeeld is over het onderwerp zondagsopenstelling is geen nieuws. Of daar met deze uitslag verandering in komt, is ook niet te verwachten. We vroegen verschillende raadsleden om een reactie.

André Borst: ‘Laat leden zelf beslissen’
André Borst van de eenmansfractie met dezelfde naam toont zich kritisch:´Jammer dat de verkeerde vraag is gesteld. Veel reacties aan het eind van het rapport geven aan dat veel ondernemers die zelf niet open willen, er geen probleem mee hebben dat anderen wel opengaan. Laat iedereen zelf beslissen is de boodschap. Dat is ook mijn mening.’

TeunJuk (CDA): ‘Dagje rust is ook wel fijn’
Teun Juk noemt het een verstandig besluit van het college: ‘Het is een enquete met een duidelijke uitslag. Logisch dat je als college dan geen openstelling doet.’ Over de kritiek die de HAVO heeft op de enquête meldt Juk nog: ‘Je kunt eindeloos sleutelen aan de vraagstelling, maar de kernvraag is met de vragenlijst beantwoord: het merendeel wil geen zondagsopening. En dat staat nog los van dat we het als CDA tegen een 7x24uur economie zijn, daar past een koopzondag niet bij. Een dagje rust in de stad is ook wel fijn.’

Gina Guldenaar (HattemCentraal): ‘Ik kan niks met deze enquete’
Gina Guldenaar: ‘We zijn als raad eerder wel geïnformeerd over de uitkomst van de enquete, maar niet over dit collegebesluit. Dat las ik vanmorgen in het persbericht. Als het gaat om de enquête: De enige goede vraag zou zijn: heb je bezwaar tegen openstelling? Maar die is niet gesteld. De opmerkingen gingen juist daar allemaal over. Dus ik kan niks met deze enquete’
Op de vraag of HattemCentraal de zaak nu laat rusten reageert Guldenaar met: ‘Wat ons betreft bespreken we het in de komende commissievergadering al. Maar dat zal wel te vlot zijn. Als we het kort voor of na de zomervakantie maar aan de orde hebben gehad, dan hebben onze ondernemers in ieder geval voor de feestdagen in december duidelijkheid.’ 

Elze van der Minne (ChristenUnie): ‘Weet de HAVO hoe haar leden denken?’
Elze van der Minne (ChristenUnie) is blij met het besluit: ‘Het is in lijn met het bestuursakkoord. Zou een grote meerderheid voor zijn geweest, dan hadden we ons daar bij neergelegd. Maar nu wil slechts een klein aantal winkeliers open op zondag. Dat de uitkomst de HAVO niet zint, zou het bestuur daarvan tot nadenken moeten stemmen. Wellicht hebben ze niet goed ingeschat hoe over dit onderwerp in hun achterban wordt gedacht.’ Van der Minne heeft wel een advies voor de Hattemse winkeliers: ‘Steek je energie in het samen optrekken in plaats van dat ieder voor zich uitmaakt wanneer hij of zij de winkel opendoet. Bijvoorbeeld door de energie te concentreren in het aantrekkelijker maken van de zaterdag in plaats van het te versnipperen over het hele weekend.’

Erik Kleinpenning (VVD): ‘Collegeakkoord uitgevoerd, maar …’
Op basis van de uitslag van de enquête was het te verwachten dat het college dit besluit neemt. Waar de wrevel zit is bij de enquete zelf. Zo is bijvoorbeeld de vraag of iemand bezwaar heeft als andere winkels de deuren opendoen op zondag niet meegenomen. Van de 62% die niet open wil weten we niet of ze er een probleem mee zouden hebben. Die vraag is nooit gesteld, maar dat had ik wel willen weten. Wij blijven bij het standpunt dat iedere ondernemer daar zelf een keuze in moet maken. We zijn teleurgesteld dat de opmerkingen over de vragen die we in de vergadering hebben gemaakt onvoldoende zijn meegenomen. Er is teveel gekeken naar het eigen bestuursakkoord, dat is nu netjes uitgevoerd. Maar de opbrengst van de discussies in de commissievergaderingen, daar is niets mee gedaan. Over twee jaar maar eens opnieuw aan de orde stellen, want om nu jaren op basis van deze enquete de winkels dicht te houden zou niet verantwoord zijn.

Erwin Kwakkel (D66): ‘Begrijpelijk besluit’
Erwin Kwakkel laat in een schriftelijke reactie weten: ‘D66 Hattem ziet het als een positieve ontwikkeling dat de zondagsopenstelling in onze stad bespreekbaar is gemaakt. Het college heeft de opdracht gekregen om te onderzoeken of er voldoende ondernemers zijn die behoefte hebben aan een zondagsopening. Bij een duidelijke meerderheid zou het college een positieve houding aannemen om dit mogelijk te maken. Uit dit onderzoek blijkt dat een op de tien ondernemers in Hattem iedere zondag open zou willen gaan. Nog geen drie op de tien zou enkele zondagen per jaar open willen. Dit voldoet helaas niet aan de randvoorwaarde die bij het onderzoek zijn gesteld, namelijk dat 2/3 van de ondernemers de behoefte heeft om op zondag open te gaan. Dat het college aangeeft de winkeltijden niet aan te gaan passen is begrijpelijk.’

Jaap van Tiel meldt dat de Hattemse PvdA/GL de uitkomst en het collegebesluit eerst in de fractie bespreekt alvorens een reactie te geven.

Laat een reactie achter

Plaats alstublieft uw reactie
Vul je naam in