Deze Hattemers kregen een lintje

In Hattem zijn 6 inwoners benoemd tot lid in de Orde van Oranje Nassau en 1 stadsgenoot tot Ridder in de Orde van Oranje Nassau. Tijdens de traditionele lintjesregen reikte burgemeester Jan Willem Wiggers vanmorgen de bij de onderscheiding behorende versierselen uit in het Stadhuis van Hattem.
(tekst gaat verder na de video)
Mathilde Stoker
Mevrouw M.H. (Mathilde) Stoker-Maat (1952) is sinds 1983 betrokken bij de Wereldwinkel in Hattem en vervulde daar verschillende functies. Al die jaren was zij lid van de werkgroep Inkoop en enkele jaren was zij voorzitter van de Wereldwinkel. Bij evenementen in Hattem, zoals de jaarlijkse kunstmarkt was zij altijd aanwezig bij de kraam van de Wereldwinkel. Daarnaast is Mathilde Stoker sinds 1990 actief voor de Protestantse Wijkgemeente in Hattem. Wekelijks zette zij zich in voor de kindernevendienst en zij was jaren lid van de kerkenraad in de functie van ouderling en scriba.


Hanna Grit
Mevrouw H.M. (Hanna) Grit-Van Oosterom (1946) is al meer dan 30 jaar vrijwilliger bij de Protestantse gemeente in Hattem. Zij was daar de drijvende kracht achter het opzetten van de kindernevendienst. Daarnaast is zij lange tijd voorzitter geweest van de Wereldwinkel en heeft zij in het bestuur van de Stichting Vrijwillige Hulpdienst Voor Mekaar gezeten. Als voorzitter maakte zij van Voor Mekaar een stabiele organisatie die kan leunen op vijf coördinatoren die 45 vrijwilligers aansturen.


Anneke Rouwenhorst
Mevrouw A.J. (Anneke) Rouwenhorst (1955) is in verschillende functies actief bij de Nederlands Hervormde Kerk in Hattem. Als ouderling bezocht zij gemeenteleden en hield haar ogen en oren open voor wat er speelt in de wijkgemeenten. Ook was zij actief als jeugdouderling en pastoraal ouderling. Daarnaast is zij van 1990 tot 2011 penningmeester geweest van het koor Con Amore.


Wim Hoogers
De heer P.W. (Wim) Hoogers (1951) is actief geweest als bestuurslid van sv Hatto Heim. Ruim 35 jaar zat hij in het bestuur, waarvan 25 jaar als voorzitter. Wim Hoogers hecht grote waarde aan het verenigingsleven en zette zich daarom ook in als scheidsrechter en bij toernooien. Ook is hij bestuurslid van Stichting Kunstgrasveld het Achterveen en was hij voorzitter van Stichting Beheer en Exploitatie MFC de Marke en Stichting Exploitatie Zwembad. Door zijn inzet is er op sportpark Het Achterveen een kunstgrasveld gerealiseerd, waardoor het hele voetbalseizoen een veld van hoge kwaliteit beschikbaar is. Daarnaast is hij recent bestuurslid geworden van RTV Hattem.


Casper Spannenberg
De heer C. (Casper) Spannenberg (1940) is sinds 1980 actief voor de Gereformeerde Kerk (vrijgemaakt) Hattem-Centrum als diaken en ouderling. Een vaste wekelijkse klus is het verzorgen van het drukwerk voor het kerkblad. Daarnaast bezorgt hij dit kerkblad en liturgieën bij kerkleden die de diensten niet kunnen bijwonen. Hieraan koppelt hij een gesprek of bezoek. Casper Spannenberg is al sinds 1955 lid van het mannenkoor Door Eendracht Verbonden(D.E.V.), waar hij verschillende werkzaamheden doet. Zo heeft hij zich geruime tijd ingezet bij het uitgeven van verenigingsblad DEV’ertje. Via concertreizen naar Hongarije in de jaren 80 is hij betrokken geraakt bij hulpverlening aan landen in Oost-Europa. Ook is hij al geruime tijd mantelzorger voor meerdere mensen.


Edwin van der Wolf
De heer E.N. (Edwin) van der Wolf (1949) is al meer dan 10 jaar vrijwilliger en stadsgids bij Ronduit Hattem. Ook is hij gids bij het Infocentrum voor de Canadese Begraafplaats in Holten. Edwin van der Wolf was zeer betrokken bij The Canadian Scottish Regiment uit Victoria, Canada, het regiment dat Hattem in 1945 bevrijdde. Vanuit Canada is er zeer veel waardering voor het onderzoekswerk naar omgekomen Canadezen in Nederland door Edwin van der Wolf. Bij het onderzoek maakt hij gebruik van de bronnen bij het infocentrum bij de begraafplaats in Holten en helpt daarbij zowel de nabestaanden als het infocentrum. Verder is hij oprichter en voorzitter van Stichting Gedenkstenen Hattem. In die hoedanigheid zorgde hij voor plaatsing van 16 Stolpersteine, die joodse slachtoffers uit Hattem gedenken. Jaarlijks gaat de hij langs bij de Hattemse basisscholen om kinderen te vertellen over de Stolpersteine en de verdrietige verhalen die er achter schuil gaan. Ook was hij 10 jaar lid van het comité Hattem Bevrijd, dat jaarlijks op 18 april een herdenking organiseert.

Freek Monster
Wegens afwezigheid van Freek Monster vindt de uitreiking op een later moment plaats.
De heer F.H. (Freek) Monster (1945) is benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje Nassau. Hij wordt onderscheiden voor zijn langdurige inzet voor diverse organisaties en verenigingen. Zo heeft hij veel verschillende bestuurlijke functies vervuld voor de landelijke en lokale Lions club. Freek Monster zette zich onder andere in voor verbeteringen op het gebied van automatisering. Hierdoor is er in de organisatie een nieuw regiem van betalingen en controles daarop tot stand gekomen. Door duidelijke taakstellingen te formuleren werden grote besparingen binnen de organisatie bereikt en konden deze gelden aan goede doelen besteed worden. Daarnaast was de hij voorzitter van de Hattemse Golf- en Countryclub, zorgde hij voor modernisering van het clubbeleid en kreeg hij de financiën van de club weer op orde. Daarnaast was de hij enkele jaren voorzitter van de VVD Hattem. Ook is hij nog steeds voorzitter van Stichting Waterrijke Veluwe en van de Vrienden van de Basiliek (Zwolle). Daarnaast is hij lid van het Curatorium van de Amsterdam Business School, Executive Master of finance & control. In deze functie is Freek Monster verantwoordelijk voor de inhoud en de kwaliteit van de postacademische opleiding Executive Master & Control en is hij onder andere mede-beoordelaar van de afstudeerscripties.

Foto’s: Elly v/d Wetering, RTV Hattem


1 REACTIE

  1. Better late then never but as an old hattemer I found it very interesting sorry but I only remember back from the fifty’s Casper to all congratulations
    Henk van Veen Ancaster Ontario Canada
    Now make sure to keep hattem number one .

Laat een reactie achter

Plaats alstublieft uw reactie
Vul je naam in