Oppervlaktewater De Waa en jachthaven gebruiken voor warmte van Hof van Blom tot Bongerd?

Is het mogelijk de woningen in het gebied van De Bongerd tot de Hof van Blom te verwarmen door gebruik te maken van warmte uit oppervlaktewater van De Waa en de jachthaven? Naar deze mogelijkheid doet de gemeente op verzoek van de gemeenteraad onderzoek.

In december 2020 heeft de gemeenteraad het plan lokale transitievisie warmte Hattem vastgesteld. Het benutten van water uit oppervlaktewater lijkt hierin een reƫle kans te bieden, want uit een eerste onderzoek blijkt dat er voldoende warmte beschikbaar is.

Warmte uit de IJssel
Ook het oppervlaktewater uit de IJssel biedt mogelijkheden, zo blijkt uit een eerste quickscan. De IJssel zou zelfs voldoende warmte bieden om de hele stad te verwarmen. Daarbij zouden er dan 7 of 8 warmteproductiestations moeten komen die het netwerk van leidingen voeden.

In 2022 zal er meer duidelijkheid komen over de plannen waarvoor gesprekken gevoerd gaan worden met Habion, Triada, Rijkswaterstaat en waterschap Vallei & Veluwe.

Het klimaatakkoord stelt als doel in 2050 aardgasvrij te verwarmen. Deze opgave is door hetĀ Rijk bij de gemeenten neergelegd waarbij is afgesproken dat alle gemeenten uiterlijk in 2021Ā een beeld hebben van de transitie naar een aardgasvrije toekomst. De gemeenten in deĀ Noord Veluwe hebben gezamenlijk de Regionale Structuur Warmte (RSW) vastgesteld alsĀ onderdeel van de Regionale Energie Strategie (RES). De lokale uitwerking van deze RSW isĀ voor de gemeente Hattem uitgewerkt in de Transitievisie Warmte Hattem. De warmtevisie isĀ opgesteld door OverMorgen in samenspraak met de gemeente, Liander, Powered by HattemĀ en Woonstichting Triada.

 

Laat een reactie achter

Plaats alstublieft uw reactie
Vul je naam in