Huisbezoek 75-jarigen geeft positief beeld

Vrijwillige ouderenadviseurs van SWH en Rode Kruis bezoeken 75-jarige Hattemers. Dit project wordt gecoördineerd door SWH. Het doel van deze huisbezoeken is het (vroegtijdig) signaleren van kwetsbare ouderen, het bieden van ondersteuning en het bevorderen van de zelfredzaamheid.

In 2020 werden 99 inwoners van Hattem 75 jaar aangeschreven; 61 personen hebben
gereageerd op de brief, de vrijwilligers hebben (telefonisch) gesproken met 45 personen. In het afgelopen jaar zijn enkele fysieke huisbezoeken afgelegd, maar al snel zijn de
vrijwilligers vanwege corona overgegaan naar telefonische gesprekken. Ondanks dat de
inwoners met wie een gesprek is gevoerd dit ook dit jaar als zeer waardevol hebben ervaren, hebben de vrijwilligers het fysieke contact gemist. Een bezoek thuis wordt door de
vrijwilligers als persoonlijker en doeltreffender ervaren, ook om signalen in de woonsituatie
bespreekbaar te kunnen maken. Vanwege corona hebben de vrijwilligers in 2020 ook contact gehad met inwoners die in 2018 en 2019 zijn bezocht.

Zelfredzaamheid
De huisbezoeken hebben een brede signalerende functie op de gebieden van wonen,
veiligheid, welzijn, zorg en inkomen. Besproken thema’s zijn o.a. de lichamelijke- en
geestelijke gezondheid, deelnemen aan activiteiten, welbevinden, mobiliteit, de financiën en veiligheid in en om het huis. In 2020 is voor het eerst gesproken over het gebruik van
internet/smartphone en tablet, levenstestament, afspraken over codicil, reanimatie,
euthanasie en uitvaart. Het belichten van de verschillende levensgebieden geeft een goed
beeld over de situatie en de behoeften van de betrokkenen. In de gesprekken is er aandacht voor het thema zelfredzaamheid/samenredzaamheid en wat er nodig is om dit te
bereiken.

Uit de gesprekken blijkt dat ouderen bewust naar hun toekomst kijken. Ze zijn actief (beweging, deelname activiteiten of als vrijwilliger) en maken problemen bespreekbaar in hun eigen netwerk.
Het overgrote deel van de ouderen met wie is gesproken, geven aan voldoende netwerk te hebben. Toch zijn er ook problemen ervaren zoals eenzaamheid. In twee gevallen heeft dat geleid tot een match met een maatje.

Het Huisbezoek 75-jarigen-project vindt ook in 2021 plaats. Ook is er aandacht voor (bij)scholing van de vrijwilliger ouderenadviseurs en in gesprekstechnieken.

Laat een reactie achter

Plaats alstublieft uw reactie
Vul je naam in