Nieuw bestuur voor Heemkunde Hattem

Vorig jaar liet Heemkunde Hattem weten dat het in zwaar weer verkeerde. De vereniging die zich bezighoudt met de historie van Hattem en het doorgeven van deze kennis leek even op te houden te bestaan. Gelukkig is het zover niet gekomen en is er een nieuw bestuurd gevonden. “Een historische stad als Hattem kan simpelweg niet zonder een historische vereniging”, geven de nieuwe bestuursleden van Heemkunde Hattem aan.

Toekomst was lange tijd onzeker
De toekomst van de oudheidkundige vereniging leek vorig jaar aan een zijden draadje te hangen vanwege een gebrek aan bestuursleden en financiën. In september zijn Joris Stroobach en Els Engel benoemd als nieuwe bestuursleden. Beiden hebben in 2022 gereageerd op een oproep van het toenmalige bestuur. “Heemkunde Hattem speelt een belangrijke rol in het vastleggen en vertellen van de lokale geschiedenis, cultuur en tradities. En met een geschiedenis als de Hattemse, kan een vereniging als Heemkunde simpelweg niet ontbreken”, geven Els en Joris aan.

De functies
Els is gestart als coördinator voor de werkgroepen en Joris als nieuwe voorzitter. “Er waren drie vacatures, waarvan we op dat moment de vacature van penningmeester niet konden invullen. Gelukkig heeft Ron Eijlander zich als kandidaat gemeld. Hij draait mee in het bestuur als kandidaats-bestuurslid in afwachting van zijn verkiezing in de ledenvergadering van 28 maart benoemd te worden”, vertelt de nieuwe voorzitter.

Wie zich ook wil inzetten of lid wil worden va Heemkunde Hattem kan contact opnemen met voorzitter@heemkundehattem.nl.

Laat een reactie achter

Plaats alstublieft uw reactie
Vul je naam in