Nijhuis Bouw B.V. en Zorgverlening Het Baken tekenen huurovereenkomst Hof van Blom

Al geruime tijd speelt in Hattem het proces van de realisatie van Hof van Blom. Als eigenaar van de locatie is Nijhuis Bouw B.V. in gesprek met Het Baken om tot overeenstemming te komen over de exploitatie van 32 zorgeenheden in de te vernieuwen locatie Hof van Blom.

Na uitvoerig overleg over de interne aanpassingen van het gebouw vanwege de te verzorgen doelgroep heeft dit op 24 oktober geresulteerd in een ondertekende huurovereenkomst. Nijhuis Bouw B.V. en Het Baken zijn blij, dat op een constructieve wijze dit ingewikkelde proces tot hiertoe afgerond is en hebben er vertrouwen in, dat de realisatie van het complex spoedig ter hand kan worden genomen.

Aangezien Zorgverlening Het Baken al sinds 2004 in Hattem is gevestigd met een zelfstandige verpleegafdeling Hoenwaard in locatie De Bongerd, wil Het Baken gezien de groeiende behoefte aan zorg graag gebruik maken van de locatie aan het Hof van Blom. Het Baken richt zich op de huidige locatie in het bijzonder op bewoners uit Hattem met een psycho-geriatrische zorgbehoefte (dementie), waarbij het thuis wonen niet meer gaat en voor wie de verhuizing naar een zorghuis noodzakelijk wordt.

Specialistische zorg
De missie van Het Baken is: samen werken aan ‘Waardig Leven’ met als motto ‘Vertrouwd en Dichtbij’. Het Baken is gespecialiseerd in het leveren van hoogwaardige zorg in een beschermde omgeving en, waar noodzakelijk, medische of paramedische behandeling aan kwetsbare ouderen. De cliënten kunnen op een prettige manier wonen en leven zoals zij dat graag willen.

Via de zogeheten Ouderenteams beoogt Het Baken een netwerk te creëren om in samenwerking met de lokale huisartsen kwetsbare ouderen ook in de thuissituatie te ondersteunen. Opdat zij zo lang mogelijk thuis kunnen blijven wonen. Door ondersteuning en toerusting van de mantelzorger kan de verhuizing naar een zorghuis vaak nog uitgesteld worden. Deze expertise wordt ook in Hattem beschikbaar gesteld.

Dagbesteding
Via de Stichting Welzijn Hattem (SWH) is het de bedoeling  ontmoetingsmomenten voor ouderen in Hof van Blom aan te bieden. SWH  organiseert diverse activiteiten die kunnen helpen bij het krijgen van een zinvolle daginvulling. Is er meer nodig? Dan kan de gemeente een indicatie afgeven voor dagbesteding. Dagbesteding kan mantelzorgers ontlasten, bijvoorbeeld bij dementie. Deze dagbesteding wil Het Baken in afstemming met de gemeente Hattem ook op de locatie Hof van Blom aanbieden.

Voor iedereen
Het Baken wil zorg bieden aan iedere inwoner van Hattem en omgeving. Met een persoonlijke benadering sluit Het Baken optimaal aan op wat de individuele mens nodig heeft in alle lichamelijke, geestelijke, morele en psychische aspecten van het bestaan. Het Baken is in staat om in samenwerking met het netwerk rondom de cliënt waardig leven zoveel mogelijk binnen bereik te brengen. Passend bij de mens met dementie en in nauwe samenspraak met de mantelzorger, familie en naasten.

Hoe verder?
Nijhuis gaat voor het woonzorgcomplex op zoek naar een investeerder die het te realiseren gebouw in eigendom verwerft. Op dit moment zijn gesprekken gaande met enkele geïnteresseerde partijen. Wanneer dit heeft geresulteerd in een koopovereenkomst, dan zal de bouw van het complex zo snel mogelijk starten. De omgevingsvergunning is reeds verleend.

Laat een reactie achter

Plaats alstublieft uw reactie
Vul je naam in