Geef je mening over de Regionale Energie Strategie Noord-Veluwe

Nederland heeft het Klimaatakkoord van Parijs ondertekend en haar doelstellingen bepaald voor 2030. In dat jaar moet de CO2-emissie met 49% zijn verminderd ten opzichte van 1990. In 2050 moet de emissiereductie 80-95% zijn. Alle gemeenten moeten hieraan meewerken. Hiervoor zijn energieregio’s gevormd en Hattem maakt onderdeel uit van de regio Noord-Veluwe, tezamen met de gemeenten Elburg, Ermelo, Harderwijk, Nunspeet, Oldebroek en Putten.

Waarom een klimaatakkoord?
Het akkoord is gesloten om stappen te nemen waardoor de opwarming van de aarde wordt beperkt. Een van de onderdelen daarvoor is het verminderen van het gebruik van fossiele brandstoffen. De zeven gemeenten van de Noord-Veluwe hebben in overleg met diverse instanties (waaronder waterschap Vallei en Veluwe) een conceptakkoord geschreven: de Regionale Energie Strategie (RES) Noord-Veluwe. Hierin staan drie varianten waarbij het steeds de doelstelling is 0,5 TWH aan grootschalige energie op te wekken om daarmee te komen tot 55% CO2-reductie. In 2030 wordt dan ongeveer 60% van de gebruikte elektriciteit op de Noord-Veluwe duurzaam opgewekt in de regio via zonne- en windenergie. Dat is ongeveer 10 keer meer dan nu.

Windmolens
Volgens de RES is er in de regio plek voor 20 tot 23 windmolens. Op grote bedrijfsdaken is ruimte voor 100 hectare aan zonnepanelen. Dat zijn in totaal 200 voetbalvelden. Daarnaast wil de gemeente Hattem zonnevelden aanleggen, met een totale oppervlakte van 360 tot 560 voetbalvelden. B&W heeft uitgesproken het belangrijk te vinden dat inwoners van de regio mede-eigenaar kunnen zijn van nieuwe energieprojecten. Zo profiteert iedereen van de opbrengsten ervan. Eind augustus heeft de gemeente informatiebijeenkomsten georganiseerd zodat burgers kunnen participeren in de plannen.

Kernenergie?
Afgelopen maandag is het concept-RES besproken en goedgekeurd in de gemeenteraad. De VVD stemde tegen, omdat de partij zich niet kan vinden in de uitvoering van de plannen. De VVD noemt de uitgangspunten van het plan te eenzijdig, want: ‘Met alleen zon en wind red je het niet. Dat vindt nu ook een meerderheid in de landelijke politiek, want zij pleiten voor een onderzoek naar kernenergie. Zelfs het Europees Hof van Justitie beschouwd windmolens sinds kort als industriële installaties met ‘aanzienlijke milieugevolgen’. Verder is het bod te hoog, want het blijft onduidelijk wat al is behaald en wat er nog in de ‘pijplijn’ zit,’ aldus de VVD Hattem.
In een reactie geeft de VVD aan bang te zijn dat er teveel windmolens op Hattems grondgebied komen. Ook is men bang dat regionale betrokkenheid niet van de grond zal komen omdat: ‘Er heeft geen overleg tussen de gemeenteraden plaatsgevonden. Bij een regionaal bod is een gezamenlijk standpunt nodig. Ook ontbreekt er overleg met Kampen/Zwolle,’ volgens de VVD.

Laat je stem horen!
De VVD is ook van mening dat de burgerconsultatie eind augustus een slecht gekozen moment was, aangezien dit in de vakantieperiode viel. Maar iedere inwoner van de Noord-Veluwe kan nog steeds zijn of haar mening geven. Dat kan op de website Energie Noord Veluwe. Op deze website staan alle plannen van de RES uitgebreid beschreven met verhelderende kaarten. Bij de website hoort een vragenlijst waarin iedereen zijn mening kan geven en voorkeur kan uitspreken voor de varianten. De gemeenteraad Hattem wil ook dat de RES meer gaat leven onder de inwoners en daarom zal in de Week van de Duurzaamheid (van 5 tot en met 17 oktober 2020) extra aandacht aan dit onderwerp worden gegeven.

Laat een reactie achter

Plaats alstublieft uw reactie
Vul je naam in