Eindelijk groen licht voor start bouw Hof van Blom

Nijhuis Bouw B.V. maakt vandaag bekend dat de realisatie van Hof van Blom eindelijk gaat beginnen. Het bouwbedrijf is de eigenaar van de locatie en heeft een huurovereenkomst gesloten met Het Baken en met de huisartsenpraktijk Hof van Blom. Na het lange voortraject kan nu eindelijk gestart worden met de bouw. De start hiervan staat gepland voor dit najaar, de omgevingsvergunning hiervoor is reeds verleend.

Wethouders Auke Schipper en Carla Broekhuis zijn content met deze mijlpaal.
Auke Schipper: “Ik ben erg blij met het besluit van Nijhuis Bouw om de heropbouw van de Hof van Blom op te starten. Het is de eerste stap en een zeer belangrijke stap in de plannen rondom het voormalig IJsbaanterrein. We kunnen nu vooruitkijken. De Hattemers wachten op geschikte (zorg)woningen, met de start van de bouw wordt een belangrijke behoefte ingevuld.”
Wethouder Carla Broekhuis vult aan: “De wederopbouw van Hof van Blom is erg belangrijk voor alle mensen met een zorgbehoefte in onze gemeente. Het is fijn dat we hen nu ook perspectief kunnen bieden met de wederopbouw van Hof van Blom en de daarbij geboden zorg van Het Baken.”

Het Baken
Door de groeiende behoefte aan zorg wil zorgverlening Het Baken gebruik maken van de locatie aan het Hof van Blom. Het Baken is sinds 2004 in Hattem gevestigd met een zelfstandige verpleegafdeling Hoenwaard in locatie De Bongerd. De instelling richt zich op de huidige locatie in het bijzonder op bewoners uit Hattem met een psycho-geriatrische zorgbehoefte (dementie), waarbij het thuis wonen niet meer gaat en voor wie de verhuizing naar een zorghuis noodzakelijk wordt.

Specialistische zorg
De missie van Het Baken is: samen werken aan ‘Waardig Leven’ met als motto ‘Vertrouwd en Dichtbij’. Het Baken is gespecialiseerd in het leveren van hoogwaardige zorg in een beschermde omgeving en, waar noodzakelijk, medische of paramedische behandeling aan kwetsbare ouderen. De cliĂ«nten kunnen op een prettige manier wonen en leven zoals zij dat graag willen.

Via de zogeheten Ouderenteams beoogt Het Baken een netwerk te creëren om in samenwerking met de lokale huisartsen kwetsbare ouderen ook in de thuissituatie te ondersteunen. Opdat zij zo lang mogelijk thuis kunnen blijven wonen. Door ondersteuning en toerusting van de mantelzorger kan de verhuizing naar een zorghuis vaak nog uitgesteld worden. Deze expertise wordt ook in Hattem beschikbaar gesteld.

Dagbesteding
Hof van BlomVia de Stichting Welzijn Hattem (SWH) is het de bedoeling  ontmoetingsmomenten voor ouderen in Hof van Blom aan te bieden. SWH  organiseert diverse activiteiten die kunnen helpen bij het krijgen van een zinvolle daginvulling. Is er meer nodig? Dan kan de gemeente een indicatie afgeven voor dagbesteding. Dagbesteding kan mantelzorgers ontlasten, bijvoorbeeld bij dementie. Deze dagbesteding wil Het Baken in afstemming met de gemeente Hattem ook op de locatie Hof van Blom aanbieden.

Voor iedereen
Het Baken wil zorg bieden aan iedere inwoner van Hattem en omgeving. Met een persoonlijke benadering sluit Het Baken optimaal aan op wat de individuele mens nodig heeft in alle lichamelijke, geestelijke, morele en psychische aspecten van het bestaan. Het Baken is in staat om in samenwerking met het netwerk rondom de cliënt waardig leven zoveel mogelijk binnen bereik te brengen. Passend bij de mens met dementie en in nauwe samenspraak met de mantelzorger, familie en naasten.

Huisartsenpraktijk Hof van Blom
De huisartsenpraktijk Hof van Blom is al lange tijd gevestigd op de locatie aan het Hof van Blom en blijft daar de komende jaren. Door ruimtegebrek en de huidige bouwkundige staat is de behoefte aan een nieuw onderkomen groot, daarom wordt de praktijk grondig verbouwd naar maatstaven die passen bij deze tijd. Om te zorgen dat de huisartsenpraktijk tijdens de bouwperiode door kan blijven werken, wordt aan de overzijde van de straat tijdelijke huisvesting georganiseerd.

Hoe verder?
Tijdens de komende periode zal Nijhuis de nodige voorbereidingen treffen om de bouw vervolgens in het najaar te starten, de oplevering zal een jaar later zijn. Voordat de bouw start zal eerst aan de overzijde van het huidige Hof van Blom tijdelijke huisvesting voor de huisartsenpraktijk geplaatst worden. Nadere informatie met betrekking tot de werkzaamheden wordt in een later stadium gedeeld.

 

1 REACTIE

  1. ja het zal plaats vinden maar wie komt er in ????? met deze bare tijden , eerst maar wachten op september maar lang gewacht eindelijk kan de overige fam blom toch blij zijn dat er gewerkt gaat worden

Laat een reactie achter

Plaats alstublieft uw reactie
Vul je naam in