Markt in Hattem in de zomer afgesloten voor auto’s

B&W van Hattem heeft besloten om de Markt in de zomerperiode af te sluiten voor auto’s. Van 1 mei tot 1 oktober -op maandag tot en met zaterdag tussen 12.00 en 17.00 uur- is de Markt niet meer toegankelijk voor het autoverkeer.

De toegang tot de Markt wordt met paaltjes geregeld. “Zo is de binnenstad veiliger en aantrekkelijker voor fietsers en voetgangers.”

Extra parkeerplaatsen
Het college heeft in 2016 besloten dat de Markt van 1 mei tot 1 oktober ’s middags van maandag tot en met zaterdag ‘afgesloten is voor motorvoertuigen.’ Dit verkeersbesluit wordt dus vanaf 1 mei van kracht. De gemeente heeft ook andere maatregelen genomen. Zo komen er extra parkeerplaatsen aan de Kerkhofstraat en samen met HAVO, Rond Uit Hattem en de Hattemse musea komt er een verbeterplan voor de bewegwijzering naar de bestaande parkeerplaatsen.

‘Bereikbare, gastvrije en veilige binnenstad’
Samen met Hattemers werkt de gemeente aan een aantrekkelijke en voor iedereen toegankelijke historische binnenstad. Er worden maatregelen getroffen om wateroverlast te voorkomen, de verlichting energiezuinig te maken en de binnenstad groener te maken. Het autoluw maken van de binnenstad maakt hier deel van uit.

Laat een reactie achter

Plaats alstublieft uw reactie
Vul je naam in