Herbouw Hof van Blom is gestart

Vandaag, vrijdag 23 oktober, ging dan echt de schop in de grond: de start van de herbouw van de Hof van Blom. Nijhuis Bouw uit Rijssen bouwt het nieuwe complex dat straks bestaat uit 56 appartementen. De nieuwe Hof van Blom wordt volgens plan in het 4e kwartaal 2021 opgeleverd. Wethouder Broekhuis, Jaap Ronald Blom (huisarts), Wilfred Juurlink  (Het Baken) en Arno Kattenpoel Oude Heerink (Nijhuis Bouw) gaven het startsein voor de bouw.

De oude Hof van Blom is in oktober 2015 gesloopt. Het complex en de grond was destijds eigendom van Driezorg. Deze zorgorganisatie stopte met haar verzorgingshuis in Hattem, waardoor het terrein 5 jaar heeft wacht op nieuwbouw.

Nijhuis Bouw heeft de grond geruime tijd geleden gekocht om een zorgcentrum te bouwen. Hiervoor is vorig jaar oktober een huurovereenkomst afgesloten met
Het Baken en in april met huisartsenpraktijk Hof van Blom.

Het Baken gaat na oplevering het intramurale zorgdeel inrichten, zodat 32 cliënten er hun intrek kunnen nemen. De 24 andere appartementen worden verhuurd aan mensen met enige mate van zorgbehoefte.

Stap één
Voorafgaand aan de starthandeling sprak de wethouder Carla Broelhuis namens het college van Hattem, zijn blijdschap uit over dit memorabele moment. ‘We hebben er wel lang op moeten wachten maar de bouw van Hof van Blom is begonnen. De bouw draagt bij aan de doelstelling van de woonzorgzone en is het eerste tastbare onderdeel van de nieuwe toekomst voor dit prachtige gebied. Hattemers die afhankelijk zijn van zorg moeten een thuis binnen de gemeentegrenzen kunnen vinden. Dit is stap één. Over de plannen voor de overige bouwvelden wordt op zeer korte termijn een besluit genomen. We kijken dan ook uit naar de verdere ontwikkeling van dit gebied.’

Ook Arno Kattenpoel Oude Heerink van Nijhuis Bouw uit Rijssen is trots: ‘Mensen willen en kunnen langer zelfstandig wonen. Dit vraagt om aandacht voor en investeringen in ouderenzorg én huisvesting. Dit project markeert een nieuw tijdperk voor Hattem. We zijn zelf ook blij dat het nu echt van start gaat en dat we hiermee een waardevolle bijdrage kunnen leveren aan de woonzorgzone.’

Anders dan een verpleeghuis
Herman van Huffelen, waarnemend bestuurder van Zorgverlening Het Baken, benadrukte dat de nieuw te realiseren locatie Hof van Blom anders van opzet is dan een traditioneel grootschalig verpleeghuis. ‘In het gebouw is kleinschalig wonen gerealiseerd  met voor iedere bewoner een eigen cliëntenkamer met individuele sanitaire voorzieningen. De 32 zorgappartementen worden verdeeld over woongroepen van 8 cliënten met een eigen gemeenschappelijke huiskamer per woongroep. Bewoners krijgen 24 uur per dag zorg. Daarnaast kan de eigen behandeldienst voor extra ondersteuning worden ingezet.’

Vanuit deze locatie kan het ouderenteam in de wijk worden ingezet, waarbij de specialist ouderengeneeskunde en psycholoog via de huisartsen kan worden geconsulteerd voor deskundige adviezen voor ouderen met beperkingen die nog thuis wonen. De paramedici (fysiotherapeut, logopedist, ergotherapeut, diëtiste) kunnen ook ondersteuning bieden in de thuissituatie.

Het Baken wil graag met lokale partijen zoals de stichting welzijn Hattem gezamenlijk aanbod ontwikkelen, onder meer in de algemene ontmoetingsruimte. De verpleeghuiszorg zal meer onderdeel worden van de samenleving.

Huisartsenpraktijk
Ook Huisartsenpraktijk de Hof van Blom wordt volledig gerenoveerd en breidt fors uit. De huisartsen zijn verheugd dat de bouw nu gaat beginnen. Al jaren kampten de huisartsen met ruimtetekort. Na deze verbouwing zal de praktijk de beschikking hebben over beduidend meer ruimte voor wachtkamer, spreekkamers en behandelkamers. “Na de verbouwing kunnen we onze patiënten ontvangen in een prettige, moderne en ruime huisartsenpraktijk die aan alle wensen en huidige eisen voldoet”. Om te zorgen dat de huisartsenpraktijk tijdens de bouwperiode door kan blijven werken, is op het voormalige ijsbaanterrein tijdelijke huisvesting georganiseerd.

Laat een reactie achter

Plaats alstublieft uw reactie
Vul je naam in