Meetwerkzaamheden IJsseldijk bij Apeldoorns Kanaal

De Alliantie Dijkenbouwers is gestart met metingen op de IJsseldijk tussen Wapenveld en Hattem.

De Dijkenbouwers, bestaande uit de aannemersbedrijven Martens en Van Oord, Ballast Nedam en Van der Ven, gaan de versterking van dit dijktracé uitvoeren. Voor dat het zover is, wordt het voorkeursalternatief uitgewerkt tot een Definitief Ontwerp. Voor deze uitwerking is het nodig om met GPS-apparatuur de hoogteligging van het terrein nauwkeurig in kaart te brengen. Met deze gegevens kan het Voorkeursalternatief gedetailleerd worden uitgewerkt en weten het Waterschap exact waar er straks werkzaamheden moeten plaatsvinden.

Planning verbetering IJsseldijk bij Apeldoorns Kanaal
De uitwerking van het Voorkeursalternatief tot een Definitief Ontwerp, waarbij de benodigde vergunningen zijn aangevraagd, duurt tot eind 2020. In het voorjaar van 2021 starten de uitvoeringswerkzaamheden.

Wat is er aan de hand?
De IJsseldijk voldoet niet aan de normen van het Rijk en is opgenomen in het Hoogwaterbeschermingsprogramma (HWBP). In dit programma werken het Rijk en de waterschappen intensief samen om Nederland te beschermen tegen overstromingen. Op sommige plekken is de dijk niet hoog genoeg en op andere plekken niet stabiel genoeg. Samen met bewoners en belanghebbenden bracht Waterschap Vallei en Veluwe in kaart hoe we ervoor kunnen zorgen dat de dijk weer voldoet aan de normen. Dit heeft geleid tot een voorkeursalternatief.

Het traject tussen keersluis het Bastion in Hattem en het Kloosterbos in Wapenveld is opgedeeld in vijf segmenten. Voor elk segment is een oplossing gezocht die het best past in de omgeving en bij de wensen van bewoners en eigenaren, maar waarbij aspecten als kosten, technische haalbaarheid en milieu natuurlijk ook een doorslaggevende rol spelen.
Gedetailleerde informatie over dit project is te lezen op de website van het Waterschap Vallei en Veluwe.

Laat een reactie achter

Plaats alstublieft uw reactie
Vul je naam in