‘Zonnebelt’ dingt mee naar prijs

Powered by Hattem heeft het initiatief genomen om een zonnepark te realiseren op de voormalige vuilstort in Hattem. In de laatste week van oktober heeft Powered by Hattem het initiatief ‘Zonnepark op de voormalige vuilstort’ ingediend voor de GAZO prijsvraag. Prijswinnaars kunnen gebruikmaken van de kennis en expertise van onafhankelijke wetenschappers van de Wageningen University & Research bij het verder ontwikkelen van deze ‘zonnebelt’.

Past niet in bestemmingsplan
De gemeente Hattem laat weten deze inschrijving voor de prijsvraag te ondersteunen, maar tekent daarbij wel aan dat het plan voor het zonnepark niet in het huidige bestemmingsplan past. Daarom moet de locatie nog een procedure voor afwijking van het bestemmingsplan doorlopen. Daarnaast is vanwege de ligging in Natura2000 een ontheffing in het kader van de Wet natuurbescherming nodig.
Powered by Hattem is op dit moment bezig met het verzamelen van de benodigde informatie voor deze procedures. Er is nog geen sprake van een formele (vergunning)aanvraag.

Kwaliteitsslag als prijs
In de afgelopen maand is bij Powered by Hattem het idee ontstaan om het initiatief voor het zonnepark in te schrijven voor een prijsvraag van de Gelderse Aanpak Zonnevelden met Omgevingskwaliteit (GAZO). Het project GAZO is een initiatief van provincie Gelderland.  Wageningen University & Research en de provincie Gelderland voeren dit samen uit. Met GAZO helpen zij een aantal gemeenten in Gelderland bij het ontwerpen van vernieuwende zonneparken die verschillende functies combineren en die de omgevingskwaliteit verhogen. Binnen het project GAZO richt men zich specifiek op combinaties van zonne-energie met landbouw, natuur- en/of andere gebiedsopgaves zoals versterking van het cultuurlandschap.

Uitslag volgt
In de laatste week van oktober heeft Powered by Hattem het initiatief ‘Zonnepark op de voormalige vuilstort’ daadwerkelijk ingediend voor de GAZO prijsvraag. Eind december 2022 maakt GAZO bekend of het initiatief van Powered by Hattem daadwerkelijk gebruik kan maken van de kennis en expertise van onafhankelijke wetenschappers van de Wageningen University & Research.

Principebesluit nog niet genomen
Het college heeft nog geen standpunt ingenomen t.a.v. het initiatief ‘Zonnepark op de voormalige vuilstort’. Het college wil, zoals aangegeven in het bestuursakkoord, in dialoog met de gemeenteraad een principebesluit nemen over het zonnepark. Het heeft voor de prijsvraag afgewogen of er vanuit de gemeente steun kan worden gegeven aan de indiening. Besloten is om de indiening te steunen.

Prijs helpt bij besluitvorming
Het college laat verder weten: “Dit betekent nadrukkelijk niet dat het college een positief principebesluit heeft genomen over het zonnepark. Doel is wel om bij het ‘winnen’ van de prijsvraag te kunnen beschikken over onafhankelijk wetenschappelijk onderzoek dat kan dienen als informatie voor een zorgvuldige afweging over het zonnepark. De rapportage van Wageningen University & Research zal het college samen met andere relevante informatie aanbieden aan de gemeenteraad, zodat hij op basis daarvan een standpunt in kan nemen.”

De redactie van RTV-Hattem wenst de indieners veel succes.

Laat een reactie achter

Plaats alstublieft uw reactie
Vul je naam in