Zon of wind in Hattem, waar komt jouw energie straks vandaan?

Zonnepanelen op daken, in het landschap of juist windmolens langs de randmerenkust. Of tóch misschien een windmolen ergens in de stad. De Noord-Veluwe wil in 2030 zo’n 60% van de gebruikte elektriciteit duurzaam opwekken. In de eigen regio, via zonne- en windenergie.

 “Samen met een zes andere gemeenten, de provincie, het waterschap en een aantal andere partijen hebben we een plan opgesteld waarin we beschrijven hoe we op de Noord-Veluwe duurzame energie willen opwekken”, zo laat de gemeente Hattem weten. In het plan concept Regionale Energiestrategie lees je bijvoorbeeld dat er in de regio plek is voor 20 tot 23 windmolens. (tekst gaat verder na de video)

Mede-eigenaar
Volgens het plan is er op grote bedrijfsdaken ruimte voor 100 hectare aan zonnepanelen (gelijk aan 200 voetbalvelden). Ook wil de Noord-Veluwe zonnevelden aanleggen met een totale oppervlakte van 360 tot 560 voetbalvelden. De gemeente Hattem vindt het daarbij belangrijk dat inwoners van de regio, mede-eigenaar kunnen zijn van nieuwe energieprojecten. Zo profiteert iedereen van de opbrengsten ervan.

Zon of wind in Hattem?
De gemeente Hattem heeft de voorkeur voor zonnepanelen. De mogelijkheden hiervoor worden op dit moment onderzocht. “Denk aan zonnepanelen op de voormalige vuilstort, langs de snelweg en op grote daken. Op alle gemeentelijke daken liggen – waar mogelijk – al panelen. En zo zijn er misschien meer locaties te bedenken.”

Hoe denk jij mee?
De gemeenteraad beslist eind september of Hattem akkoord gaat met de concept Regionale Energiestrategie. Voordat dit besluit valt, wil de raad de mening van inwoners weten. Op 27 augustus wordt een informatieavond gehouden over duurzame energie. Meer informatie hierover volgt.

Geef jouw mening online
Je kunt jouw mening ook doorgeven door op energienoordveluwe.nl een aantal vragen te beantwoorden. Jouw mening wordt verwerkt in het plan dat de regio Noord-Veluwe uiteindelijk voorlegt aan het Rijk.

Laat een reactie achter

Plaats alstublieft uw reactie
Vul je naam in