NUON-gelden Provincie Gelderland

Voormalig CU-fractievoorzitter Gert Kers roept de gemeenteraad in Hattem op een beroep te doen op de Provincie Gelderland voor de aanwending van de NUON-gelden.

Te veel zuinigheid
Volgens Kers is het provinciaal bestuur veel te zuinig, terwijl de rijksoverheid vele tientallen miljarden investeert in onze samenleving. “Zoals bekend zit onze provincie er financieel warmpjes bij met een pot NUON-gelden van circa € 4,5 miljard. In deze economisch zeer zware tijden zou het dan ook van verstandig provinciaal bestuur getuigen als deze miljarden in de Gelderse economie worden gestoken,” aldus Kers.

Kers schrijft verder: “Eén van de manieren zou zijn om de Gelderse gemeenten daarbij een zeer belangrijke rol te geven. Zij staan dicht bij de inwoners en kunnen uitstekend bepalen waar deze gelden het hardst nodig zijn.”

Motie tot ondersteuning standpunt
Hij vraagt de gemeenteraad van Hattem om hierover een motie aan te nemen. Deze motie zou met alle andere Gelderse gemeenten gedeeld kunnen worden met een verzoek tot ondersteuning en om de motie onder de aandacht te brengen van GS van Gelderland, ons provinciaal bestuur.

Kers besluit: “Het uitgeven de NUON-gelden is nu nodig om te investeren in de huidige en toekomstige leefbaarheid van onze mooie provincie! En uiteindelijk is dit geld, destijds ontvangen voor de verkoop van de aandelen NUON, ook nog eens van ons als Gelderlanders.”

Inmiddels heeft de fractie van de CU in Hattem gereageerd op de oproep van Gert Kers en aangegeven dat de fractie aan een motie werkt.

Laat een reactie achter

Plaats alstublieft uw reactie
Vul je naam in