Groot onderhoud Apeldoorns Kanaal afgerond

Het groot onderhoud aan het Apeldoorns Kanaal tussen de keersluis in Hattem en de IJssel is afgerond. Het kanaal is gebaggerd, de houten beschoeiing is vervangen voor stalen damwanden en er zijn natuurvriendelijke oevers gerealiseerd. Het resultaat is een mooi, schoon en veilig Apeldoorns Kanaal. De aankomende 25 jaar zijn de constructies en de bodem van dit deel van het Apeldoorns kanaal onderhoudsvrij.

Door het baggeren is het kanaal weer op oorspronkelijke diepte en dat komt ten goede aan de doorstroming en bevaarbaarheid  van het water. De houten beschoeiing is vervangen door een sterke stalen damwand om meer steun te geven aan de oevers. Daarnaast zijn er drie uittreedplaatsen gemaakt waarmee te water geraakte dieren weer aan land kunnen komen. De westelijke oever nabij natuurgebied Wiessenbergerkolk is plaatselijk natuurvriendelijker ingericht door de taluds minder steil te maken. Het vrijkomende hout van de oude beschoeiing is hergebruikt als tuinhout. Zo dragen we als waterschap bij aan het verminderen van afval en hergebruik van grondstoffen.

Beleefbaar Apeldoorns Kanaal
De verbeteringen dragen bij aan de beleefbaarheid van het Apeldoorns Kanaal. Waterschap Vallei en Veluwe werkt samen met bewoners en overheidspartijen aan een aantrekkelijker kanaal, voor zowel bewoners als recreanten. Daarmee wordt de beleving in, op en rond het Apeldoorns Kanaal en de werkgelegenheid gestimuleerd.

Rijkswaterstaat opdrachtgever werkzaamheden
Rijkswaterstaat is de beheerder van het deel van het Apeldoorns Kanaal bij Hattem.  Waterschap Vallei is beheerder van de overige delen van het Apeldoorns Kanaal en voerde de werkzaamheden voor Rijkswaterstaat uit omdat het waterschap veel ervaring heeft met onderhoud van het kanaal.

Laat een reactie achter

Plaats alstublieft uw reactie
Vul je naam in