Informatiepunt onderhoud binnenstad geopend

Vitens en Liander vervangen in de historische binnenstad van Hattem ongeveer 9 kilometer elektriciteitskabels en leidingen voor gas en drinkwater. Dit om Herinrichting Fase 2 Binnenstad Hattem mogelijk te maken. Met deze werkzaamheden zorgen Liander en Vitens dat het leidingnet in Hattem voor de komende tientallen jaren weer van uitstekende kwaliteit is. Als deze werkzaamheden zijn afgerond, kan de gemeente starten met het vervangen van het riool en de herinrichting van de binnenstad.

Wensen kenbaar gemaakt
Ondanks dat er al veel voorwerk is verricht door Vitens en Liander, willen de nutsbedrijven graag van omwonenden, winkeliers en andere betrokkenen horen waarmee zij rekening moeten houden. Op donderdag 6 juni ging men met hen in gesprek. Tijdens deze inloopmiddag en -avond werden suggesties en wensen kenbaar gemaakt. Deze worden nu geïnventariseerd en waar mogelijk ingepast in de planning. Daarna wordt een globale planning gemaakt die over een aantal weken op de speciale website komt te staan.

Vervanging huisaansluiting drinkwater
Tegelijk met het vervangen van de electriciteitkabels en de hoofdleidingen voor het gas en water, worden ook bij de woningen de huisaansluitingen van het drinkwater vervangen. Om een goede planning te kunnen maken, gaat men onderzoeken hoe de situatie in de woningen is. Dat onderzoek vindt de komende periode in een aantal woningen plaats.

Informatiepunt
Het informatiepunt aan de Ridderstraat 17-19 is nu wekelijks geopend. Iedere donderdagmiddag tussen 14.00 en 16.00 uur kan men terecht met vragen over de werkzaamheden waarmee Liander, Vitens en Siers na de zomer starten en die eind 2020 zijn afgerond. Meer informatie is ook te vinden op de speciale website over het onderhoud.

Laat een reactie achter

Plaats alstublieft uw reactie
Vul je naam in