Waarschuwingslinten tegen jeukrups om eiken Roseboomspoor

Om de stammen van enkele eikenbomen aan het Roseboomspoor zijn waarschuwingslinten gebonden. Via deze rood-witte linten worden wandelaars en fietsers gewaarschuwd tegen de aanwezigheid van eikenprocessierupsen.

De jonge rupsen gaan vanaf half mei voor de derde keer vervellen en krijgen dan brandhaartjes. Dat kunnen er wel 700.000 per rups zijn, aldus Jurriën van Deijk van De Vlinderstichting. Hij doet deze uitspraak in een interview in het Reformatorisch Dagblad.
De rupsen kunnen de brandhaartjes afschieten op belagers. Natuurlijke vijanden van de processierupsen zijn vogels als kool- en pimpelmees, boomklever en koekoek, kevers als de poppenrover en vele sluipvliegen en -wespen. De volwassen vlinders worden gevangen door grootoorvleermuizen.

Biodiversiteit
De gemeente Hattem probeert de jeukrups te bestrijden met het biologische middel XenTari. Dit middel kan irriteren op de huid, maar het grootste nadeel is dat het alle rupsen in een boom doodt en dus niet alleen de eikenprocessierups.
Van Deijk pleit daarom in het interview voor biodiversiteitsmaatregelen door het terugbrengen van een divers ecosysteem dat plagen in toom houdt. Dit kan door de aanplant van bijvoorbeeld meidoorns. Verder is een goed en aangepast beheer van het maaien van de bermen belangrijk. Door niet alles tegelijk weg te maaien kan een meer bloemrijke begroeiing ontstaan. Op haar website schrijft de gemeente Hattem een dergelijk maaibeleid uit te voeren.

Wat kan je zelf doen?
Zaai inheemse bloemen, en dan met name vroege bloeiers (mei/juni). Denk aan fluitenkruid, paardenbloem, hoefblad, duizendblad en madelief. De bloemen zorgen voor insecten en roofinsecten, zoals de sluipwesp, sluipvlieg en gaasvlieg. Deze roofinsecten helpen de eikenprocessierups verwijderen.

Ook helpt het om nestkastjes voor kleine zangvogels, koolmees, pimpelmees, spreeuw en ringmus op te hangen. Jonge vogels hebben veel eten nodig en vinden de eikenprocessierupsen erg lekker. Vleermuizen eten motten, dus een vleermuiskast in de buurt van een eikenboom scheelt weer nieuwe rupsen.

Een eikenprocessierupsennest gezien?
Zie je een nest met eikenprocessierupsen in Hattem? Meld het de gemeente via (038) 443 16 16 of eenvoudig online via het formulier Melding openbare ruimte. Dan verwijdert de gemeente dit nest. De gemeente adviseert niet zelf een nest in de eigen tuin weg te halen, maar een professional in te schakelen.

Laat een reactie achter

Plaats alstublieft uw reactie
Vul je naam in