“Het is nog nooit zo groen geweest op Hattemse Loo”

Naar aanleiding van de berichtgeving over het Hattemse Loo op onze website en diverse andere media, hebben twee bewoners van het Hattemse Loo in Hattem, Koos en Dineke Meijer, de volgende reactie *) geschreven:

“Eerlijk gezegd heeft de impact van het Coronavirus ons in eerste instantie weerhouden om te reageren op het artikel van de voorzitter van de VLMH in verschillende kranten over het Hattemse Loo. Toch noopt de felheid in het artikel van de voorzitter ons ertoe, toch in de pen te klimmen.

Stress en verdriet
De VLMH is woest over villawijk Hattemse Loo; “Gemeente houdt zich niet aan de eigen regels”
, dit artikel werd twee weken geleden in diverse kranten gepubliceerd. De voorzitter van de VLMH, is ‘ziedend’; eerlijk gezegd vragen wij ons als bewoners van het Hattemse Loo af of alle 190 leden van de VLMH achter haar activistische manier van optreden staan. Onze indruk is dat het vooral een strijd is tussen het bestuur van de vereniging en de gemeente Hattem. Vorig jaar heeft de voorzitter in een gesprek op de strook achter ons huis, gezegd dat “de gemeente moet bloeden”, nou dat merken wij, de ‘strijd’ gaat maar door, de VLMH wil geen driepartijengesprek, geen mediation. Wij hebben daar als bewoners last van, het heeft al heel wat stress en verdriet veroorzaakt.

Het Hattemse Loo is een kleine villawijk aan de rand van Hattem. In de documentatie van de VLMH staat: ‘Het ‘Hattemse Loo’ ligt in de Hattemerpoort, een ecologische migratiezone tussen bos en uiterwaarden’, dat geeft een verkeerde voorstelling van zaken.

Bouwmaterialenhandel
Tot 2003 stond er het bedrijf Bouwmaterialenhandel De Hezenberg, met een platgeslagen terrein, waar geen regenwater de grond in kon en waar geen heesters of bomen groeiden, er stond een ijzeren hek om het bedrijfsterrein en enkele bomen. Als de kelder van het bedrijf door het hoge grondwaterpeil, door de hoge waterstand van de IJssel, niet gebroken was, dan had het bedrijf er waarschijnlijk nog gestaan!

Foto’s voormalig bouwmaterialenbedrijf de Hezenberg.

In juni 2015 gaf de Raad van State toestemming voor het realiseren van een kleinschalige woonwijk, dit tot teleurstelling van de VLMH, die er een brede uitgang van de Poort van Hattem had willen realiseren.

Nog nooit zo groen
Ondanks de bouw van 15 huizen, is het terrein nog nooit zo groen geweest! Er liggen grote grasvelden in, waar sinds het bestaan van het Hattemse Loo het regenwater voor het eerst de grond weer in kan en er staan verschillende bomen en heesters.

Veranderde situatie
Niemand ontkent, dat er door vorige en huidige gemeentebesturen en ambtenaren fouten zijn gemaakt. De projectontwikkelaar heeft de meeste boter op zijn hoofd, die heeft bouwgrond verkocht voor € 350,-/€400,- m2, met de vage omschrijving in het omgevingsplan, dat er ‘op de erfgrens’ i.p.v. binnen de erfgrens een groenstrook moest komen, kosten voor ons € 60.000,-. Het was correct geweest als de projectontwikkelaar zelf de groenstrook hadden aangelegd en de resterende grond als bouwgrond had verkocht. Een volgende ingrijpende fout was het verdelen van één grote, als laatste niet verkochte kavel, in twee kavels, daardoor kwamen 5 huizen i.p.v. met de achterkant aan de weg, met de voorkant aan de weg te liggen. Helaas zijn er door deze actie van de projectontwikkelaar prachtige eiken gekapt, dit hebben de huidige bewoners ook niet gewild. In het bestemmingsplan staat niet dat je aan de voorkant van je huis een groenstrook moet dulden. Er is hier geen sprake van dwars gedrag van de bewoners, maar van een veranderde situatie.

Foto van onze groene tuin, nog steeds ontwikkeling.

Groenstrook
Alle bewoners wilden meewerken aan vergroening van de wijk, maar dan in goed overleg over de keuze, van passend groen bij een woonwijk. De groenstrook die de VLMH wil hoort bij sportvelden (ontbreekt overigens aan de kant van de golfbaan aan de Konijnenbergerweg!) en buitengebied, niet bij een woonwijk.

Foto boskamer uit beeldkwaliteitsplan

Inmiddels zijn de groenstroken aangebracht en heeft de gemeente ter compensatie een extra brede groenstrook van 8 meter aan de westzijde aansluitend aan de golfbaan geplant. Voor de VLMH is deze compensatie niet voldoende en gaan ze door met het benoemen van allerlei fouten om de gemeente ‘te laten bloeden’.

Migratie van dieren
Het beeld dat door het bestuur van de VLMH geschetst wordt, dat de migratie van dieren van de Veluwe naar Duitsland in gevaar loopt door de komst van de woonwijk klopt niet. Afgelopen week hebben we verschillende avonden reeën gespot, daarnaast zijn er vossen, dassen en ander klein wild gesignaleerd in het bos langs het kanaal, Algemene Veen en in de Wiessenbergse kolk.

Reeën in de avondschemering

Redelijkheid en billijkheid
Wij hebben een persoonlijke en geen juridische reactie geschreven, maar zouden tot slot als burgers van Hattem een beroep willen doen op het Burgerlijk Wetboek, waar in artikel 248 staat: Een overeenkomst heeft niet alleen de door partijen overeengekomen rechtsgevolgen, maar ook die welke, naar de aard van de overeenkomst, uit de wet, de gewoonte of de eisen van redelijkheid en billijkheid voortvloeien. Via deze reactie zouden wij het bestuur van de VLMH willen oproepen, eindelijk de strijdbijl te begraven en de bewoners van het Hattemse Loo met rust te laten.”

 

*) RTV Hattem biedt gevarieerd nieuws met uiteenlopende opvattingen en gebeurtenissen. Incidenteel publiceert RTV Hattem ingezonden stukken, maar deze vallen buiten de verantwoordelijkheid van de redactie. Zij is niet aansprakelijk voor de feitelijke juistheid, de strekking of het niveau ervan. Vandaar dat naam en woonplaats van de verantwoordelijke schrijver altijd wordt vermeld. Dat neemt niet weg dat ook de redactie zich het recht voorbehoudt ingezonden stukken te weigeren of te bekorten.

2 REACTIES

  1. Zou het een goed idee zijn om- met de woorden van Lisette Hoogeweg- te zeggen “ Mea Culpa” en verder te gaan. Overigens woon ik bijna 50 jaar in Hattem en ben ik bijna 50 jaar lid van de VLMH en met heel veel plezier.

  2. Mag toch hopen dat deze club geen stuiver subsidie krijgt van de Gemeente. Lastposten in dit geval zonder realiteitszin.

Laat een reactie achter

Plaats alstublieft uw reactie
Vul je naam in