CDA stelt vragen over 12 privé parkeerplaatsen op openbaar parkeerterrein

Op de parkeerplaats bij de Supermarkt Boni aan de Kleine Gracht doet zich een merkwaardig nieuw fenomeen voor. Hier zijn aan de zijde van de Van Heemstraschool 12 privé-parkeerplaatsen aangewezen binnen een blauwe parkeerzone. De blauwe parkeerzone laat (met gebruik van een parkeerschijf) maximaal 2 uren parkeren toe. De privé-parkeerplaatsen liggen op grond dat in eigendom is van onze gemeente.

Aanvankelijk was iedereen in de veronderstelling dat het aanwijzen van deze parkeerplaatsen te maken zou hebben met de werkzaamheden aan de Kleine Gracht en de binnenstad. Echter na het afronden van de werkzaamheden zijn de privé-parkeerplaatsen blijven bestaan en dienen (blijkt uit de nummering) het parkeren van de appartementen boven de supermarkt.

Deze situatie is aanleiding voor het CDA om vragen te stellen aan het college (lees hier de notitie van het CDA Schriftelijke vragen parkeerplaats Kleine Gracht.docx.) Het CDA wil weten of het mogelijk is om in een blauwe zone waar een parkeerduur geldt van 2 uur ook langer geparkeerd mag worden en hoe dit juridisch is geregeld.

Gemeentegrond
De parkeerplaatsen bevinden zich op gemeentelijke grond. Dit is een unicum in Hattem en meer mensen in Hattem zouden dit ook wel willen, aldus het CDA. De gereserveerde plaatsen zijn bestemd voor de bewoners van de appartementen boven de Boni en de voormalige bibliotheek en bankinstelling. Het CDA vraagt zich af of hiervoor is betaald.

Het aanwijzen van privé-parkeerplaatsen op gemeenteterrein geeft een precedentwerking tenzij er sprake is van een unieke situatie. In de binnenstad, maar ook zeker daarbuiten (bijvoorbeeld de plannen voor de bouw van appartementen aan de Nieuweweg), zou dit voor veel bewoners en ontwikkelaars ook een oplossing zijn. Het CDA wil dan ook weten onder welke voorwaarden dit ook voor deze groep mogelijk is. En indien dit niet kan, wat zijn dan de unieke omstandigheden aan de Kleine Gracht die dit hier wel mogelijk maken?

Geen voorstander
Het CDA is zeker geen voorstander van privé-parkeerplaatsen op gemeentegrond en schrijft: “Wildgroei ligt voor de hand en het beperkt de totale parkeercapaciteit
(parkeerplaatsen voor een aangewezen groep staan immers vaak een groot deel van de tijd leeg) maar wij stellen de voorgaande vragen omdat het niet zo kan zijn dat dit voor de Grote Gracht 32 t/m/ 54 wel mogelijk is en voor anderen niet. Uiteraard moeten er wel mogelijkheden zijn en blijven voor de uitzonderingen zoals invalideparkeerplaatsen etc.”

1 REACTIE

  1. Bedoelt wordt: Kleine Gracht 32 t/m 54, is het niet, CDA? Ook in het document staat het verkeerd !!

Laat een reactie achter

Plaats alstublieft uw reactie
Vul je naam in