Ontwikkeling H2O ligt stil vanwege stikstof

In Gelderland liggen aanvragen van honderden projecten stil vanwege de uitspraak in het Programma Aanpak Stikstof (PAS) van de Raad van State. De provincie heeft een lijst aangelegd met belangrijke projecten die met prioriteit behandeld moeten worden. Daar staan onder meer het Apeldoorns Kanaal, het bedrijvenpark H2O en de Railterminal op.

 

Een teveel aan stikstof is schadelijk voor het milieu. De Raad van State oordeelde eind mei dat het Nederlandse programma om stikstof terug te dringen nu onvoldoende is. Bij vrijwel alle projecten komt stikstof vrij. Nu dat niet gecompenseerd kan worden via dat programma is het code rood bij de instanties, zowel in Den Haag als op het provinciehuis.

Hoe groot de consequenties precies zijn wordt met de week duidelijker. Van de honderden projecten heeft de provincie een ‘prioriteitenlijst’ gemaakt. Dat is een lijst van zo’n 35 projecten waar nu met extra aandacht naar wordt gekeken. Bedrijvenparken, industrieterreinen, woonwijken, waterprojecten en de aanleg van de Railterminal: ze staan allemaal op die lijst.

Klik hier voor de complete lijst van projecten. 

‘Moeilijk om exact aantal te geven’
‘Om hoeveel vergunningen het gaat is een makkelijke vraag, maar een moeilijke om te beantwoorden. Het gaat om net ingediende vergunningen, projecten die vergund zouden gaan worden en vergunningen die nog ter inzage liggen’, vertelt gedeputeerde Peter Drenth. ‘Daarnaast hebben we heel veel meldingen, 3300 in heel Nederland. Die zijn ook vervallen.’

Onder die meldingen zitten ook veel agrarische bedrijven. Zonder vergunning mogen zij hun koeien niet de wei in sturen. ‘Dat wil natuurlijk niemand en het zijn gevolgen die niet zijn gewild, maar formeel mogen die boeren het niet doen.’

Het is voor veel belanghebbenden noodzakelijk dat er snel duidelijkheid komt, maar daar kan Drenth nog weinig over zeggen. ‘Dat antwoord zou ik heel graag willen geven, maar dat kan ik niet. We hebben overleg met de ministers en donderdag is ook het Kamerdebat. Wat boven water staat, is dat de stikstof terug moet worden gedrongen, op de manier zoals we dat deden kan het niet.’ En daar moet snel een oplossing voor komen.

Laat een reactie achter

Plaats alstublieft uw reactie
Vul je naam in