‘Gemeente ontbeert Regie rond Het Hattems Loo’

Mevrouw Van Rijckevorsel, oud-rechter, verwijt B&W van Hattem dat die geen regie heeft genomen bij de ontwikkeling van Het Hattems Loo. Aanleiding vormde de inspraak van bewoners van deze wijk tijdens de Commissievergadering op 20 mei over de ontstane situatie rond de aanleg van een bosrand rond het woonwijkje Het Hattems Loo.

In 2017 hebben de gemeente Hattem en de VLMH (Vereniging Landschap en Milieu Hattem) een vaststellingsovereenkomst gesloten. De gemeente en de VLMH spraken onder andere af dat de gemeente zou zorgen voor de aanleg van een bosrand rond het park. In ruil daarvoor staakte de VLMH procedures over de overschrijding van het bouwoppervlak.

Naar nu blijkt zijn de bewoners van Het Hattems Loo onvoldoende geïnformeerd over de aanleg van de bosrand. Deze bestemming is dan ook niet terug te vinden in de koopakten en de kaveltekeningen. Het gevolg is dat de tuinen rondom woningen niet aangelegd kunnen worden, omdat onduidelijk is hoeveel de eigenaar van zijn eigen grond daarvoor kan en mag gebruiken. Het bevreemdt de bewoners dat zij nu gehouden worden aan het feit dat zij vierkante meters grond van hun kavel beschikbaar moeten houden voor de aanleg van een bosrand, terwijl zij deze grond met een bouwbestemming hebben gekocht.

De insprekers gaven aan zich niet vrij te voelen in hun eigen tuin. Zij voelen zich bespioneerd omdat er regelmatig wordt geschouwd of er beplanting bij is gekomen. Zij verwijten de projectontwikkelaar niet duidelijk te zijn geweest ten tijde van de verkoop van de kavels. Ook vinden zij het vreemd dat de gemeente een vaststellingsovereenkomst heeft gesloten met de VLMH zonder dat de bewoners als direct betrokkenen hiervan op de hoogte waren of inspraak hierin hadden.

De bewoners van Het Hattems Loo willen een oplossing waarop ze nu al twee jaar wachten. De huidige situatie gaat ten koste van hun woongenot. Inmiddels zijn er voorzichtige gesprekken gaande en wellicht dat dit het begin is om uit de impasse te komen.

Luister hier (terug) vanaf 1u 2min 30sec

 

 

 

Laat een reactie achter

Plaats alstublieft uw reactie
Vul je naam in