Eindelijk oplossing voor impasse bosstrook Hattemse Loo?

Het Hattemse Loo is een kleine villawijk op de hoek van de Hezenbergerweg en de Konijnenbergerweg. Rond deze wijk is al een aantal jaren discussie tussen De Vereniging Landschap & Milieu Hattem (VLMH), de gemeente Hattem en de bewoners over de inrichting van een robuuste boskamer. Het college van B&W kan vandaag melden dat zij door het realiseren van de boskamers tegemoet komt aan de intenties van het (bestemmings-)plan Hattemse Loo, de wensen van de VLMH en de belangen van de bewoners en gaat ervan uit dat hiermee tot een oplossing in deze kwestie wordt gekomen.

Twee boskamers
De oplossing bestaat uit de aankoop van een perceel van Dutch Golf aan de westzijde van het Hattemse Loo ter grootte van 931 m2. Op deze strook grond gaat de gemeente een boskamer realiseren van 8 meter diep. Daarnaast wordt een boskamer aangeplant van 2,5 meter diep die loopt van de Konijnenbergerweg tot aan de Hezenbergerweg. De totale kosten voor de aankoop en inrichting bedragen ruim 30.000 euro. Deze kosten kunnen worden voldaan uit de algemene reserve van de gemeente en zijn afkomstig uit een vereveningsbijdrage die de gemeente heeft ontvangen van de projectontwikkelaar.

Migratiezone groot wild
De VLMH hecht veel waarde aan de boszone aangezien het villawijkje in de Hattemerpoort ligt. De druk op deze migratiezone voor groot wild is groot: zeven ‘poorten’ zouden de Veluwe ontsluiten zodat wild kan migreren tussen veilige bossen en voedselrijke uiterwaarden. Er zijn echter maar twee van deze zeven zones overgebleven, waaronder die bij het Hattemse Loo. De poort aldaar is heel smal en er liggen sportvelden en huizen in.

Overschrijding bouwoppervlak
Bij de bouw van de villawijk zijn veel dingen fout gegaan. Er zijn meer huizen gebouwd en oude monumentale bomen zijn gekapt. Van de bosrand die om de wijk moest komen is daardoor niets terecht gekomen. In 2017 hebben de gemeente Hattem en de VLMH een vaststellingsovereenkomst gesloten. De gemeente en de VLMH spraken onder andere af dat de gemeente zou zorgen voor de aanleg van een bosrand rond het park. In ruil daarvoor staakte de VLMH procedures over de overschrijding van het bouwoppervlak, maar toen de gemeente alsnog de afspraken niet nakwam, dreigde de VLMH opnieuw naar de rechter te gaan.

Ontevreden bewoners
De bewoners van Het Hattems Loo waren echter onvoldoende geïnformeerd over de aanleg van de bosrand. Het gevolg was dat de tuinen rondom woningen niet aangelegd konden worden, omdat onduidelijk was hoeveel de eigenaar van zijn eigen grond daarvoor kon en mocht gebruiken. Door de nieuwe afspraken is hierover duidelijkheid gekomen. Dit betekent ook dat de gemeente handhavend zal optreden indien niet conform de nieuwe afspraken met het groen en de grond wordt omgegaan.

Het college van B&W is van mening dat door het realiseren van de boskamers tegemoet wordt gekomen aan de intenties van het (bestemmings-)plan Hattemse Loo, de wensen van de VLMH en de belangen van de bewoners en gaan er van uit dat hiermee tot een oplossing in deze kwestie wordt gekomen.

Laat een reactie achter

Plaats alstublieft uw reactie
Vul je naam in