Wethouder over 21 maart ‘Internationale Dag tegen Racisme en Discriminatie’

Op 21 maart is het de Internationale dag tegen Racisme en Discriminatie. Als wethouder heeft Koen Castelein diversiteit en inclusie in zijn portefeuille. We legden hem een aantal vragen voor:
Hoe geeft hij vorm aan diversiteit en inclusie in onze lieve kleine stad?
Zijn we met elkaar voldoende alert op verscheidenheid en uitsluiting?
Hoe is hij persoonlijk verbonden met deze grote begrippen racisme en discriminatie?
De wethouder hoefde niet lang na te denken.

‘In artikel 1 van de Grondwet staat: Allen die zich in Nederland bevinden, worden in gelijke gevallen gelijk behandeld. Discriminatie wegens godsdienst, levensovertuiging, politieke gezindheid, ras, geslacht, handicap, seksuele gerichtheid of op welke grond dan ook, is niet toegestaan. Dit wordt ook wel het gelijkheidsbeginsel genoemd. Het is het algemeen beginsel van ‘behoorlijk bestuur’. Eigenlijk komt het erop neer dat discriminatie, in welke vorm dan ook, niet is toegestaan. En als bestuurder, maar ook privé, leg ik alles wat ik doe of zeg, langs die lat. Het is een kernwaarde.’

Verdelen we of verenigen we?
‘We zijn niet allemaal gelijk. Gelukkig maar. We zijn wel allemaal gelijkwaardig; dat is iets anders. Daarom hebben we allemaal dezelfde rechten. Toch is er nog altijd sprake van racisme en discriminatie. Ook hier in Hattem. We kunnen de stad verdelen of verenigen. Dan kies ik voor het laatste. Als we zeggen een kleurrijke stad te zijn waar iedereen zichzelf mag zijn, dan geldt dat voor elke (nieuwe) inwoner. Ongeacht afkomst, voorkeur of overtuiging. Maar dat is voor de één vanzelfsprekender dan voor de ander. Als we ons iets meer bewust zijn van het feit dat we in de basis gelijkwaardig aan elkaar zijn, dan komt dat het gevoel van saamhorigheid en het sociale leefklimaat ten goede. Daar wil ik mij hard voor maken en daar wil ik aan bijdragen!’

RPM

 

Laat een reactie achter

Plaats alstublieft uw reactie
Vul je naam in