Geen subsidie voor aansluiting Roseboomspoor op Hoofdfietsnet

De gemeente Hattem heeft in het kader van de regeling Hoofdfietsnet subsidie aangevraagd voor het project ‘Roseboomspoor, fietsroute Heerde-Zwolle’. Helaas is dit subsidieverzoek voor een doorfietsroute op het traject Heerde-Zwolle door de provincie afgewezen, omdat de gemeente vorig jaar al subsidie heeft ontvangen in het kader van de regeling Hoofdfietsnet.

In overleg met de gemeente Hattem is vorig jaar het project ‘Fietsstraat de Geldersedijk’ in het Hoofdfietsnet Gelderland opgenomen als onderdeel van de doorfietsroute Heerde-Zwolle. Het fietspad op de Geldersedijk is toen, gesteund door een provinciale subsidie van € 312.000, verbeterd.

Opening fietsstraat Geldersedijk in november 2019 Foto: Elly v.d Wetering, RTV Hattem

Kortere route
Het project over het Roseboomspoor is een alternatieve (en langere) doorfietsroute tussen Heerde en Zwolle. Waarschijnlijk is een fietser sneller vanuit Hattem in Heerde als deze de route Bevrijdingsweg, Nieuweweg Apeldoornseweg fietst.

Verbeterde fietsroutes met provinciale subsidies dienen langere tijd (ten minste tien jaar) te blijven bestaan als onderdeel van het Hoofdfietsnet Gelderland, tenzij er aantoonbare wijzigingen zijn aan herkomst of bestemmingen. Wijzigingen aan herkomst en bestemmingen kunnen bijvoorbeeld bestaan uit een nieuw bedrijventerrein, een nieuwe of verplaatste school, een aanzienlijke routeverkorting, enz. Omdat er op deze route geen wijzigingen van herkomst of bestemmingen zijn, is het niet mogelijk om de huidige doorfietsroute door Hattem via de Geldersedijk te wijzigen naar het Rosenboomspoor.

Geen samenwerking gemeenten
Vermeldenswaardig is nog dat er in 2017 sprake is geweest van een nieuwe snelle fietsroute tussen Heerde en Zwolle, waarbij het Roseboomspoor werd genoemd als een van de alternatieven. Voor snelle fietsroutes is namelijk een aparte subsidieregeling beschikbaar. Voorwaarde hierbij is dat er een samenwerkingsovereenkomst met betrekking tot de hele snelle fietsroute tussen de betreffende gemeenten moet worden gesloten. Tot een samenwerkingsovereenkomst tussen de gemeenten is het tot op heden niet gekomen.

In het Gemeentelijk Verkeers- en Vervoersplan (GVVP) staat beschreven dat het de ambitie is het niveau van bereikbaarheid van Hattem verder uit te breiden en het fietsverkeer te stimuleren, zodat deze een volwaardig alternatief vormt en blijf voor de auto (op korte ritten). Comfortabele, snelle, directe, duidelijke en herkenbare fietsroutes en goede voorzieningen, afgestemd op ontwikkelingen als de elektrische fiets, zijn daarin een belangrijke sleutel.

Fietsnetwerk
Het fietsnetwerk van Hattem bestaat in principe uit alle wegen en paden die opengesteld zijn voor fietsverkeer. Een aantal wegen en paden in Hattem wordt intensief gebruikt door fietsers en deze zijn daarom aangemerkt als hoofdfietsroute. De hoofdfietsroutes zijn logische routes in het netwerkt binnen Hattem, maar vormen ook verbindingen naar omliggende gebieden.

Voortgang verbreding
Wethouder Auke Schipper aan dat het uitblijven van de subsidie geen gevolgen heeft voor de voorgenomen verbreding van het Roseboomspoor. ‘Ter geruststelling: er is voldoende budget beschikbaar voor dit project. We hadden helemaal niet gerekend op subsidie. Toch aangevraagd onder de noemer “niet geschoten is altijd mis”. Fietspad is inderdaad veel te smal en daarom pakken we dit gewoon aan, ook zonder subsidie. De werkzaamheden voor de verbreding van het Roseboomspoor starten op het moment dat de werkzaamheden aan de leidingen voor de windmolens op Hattemerbroek afgerond zijn. Vooralsnog is dat in november. Maar als de werkzaamheden voor Hattemerbroek uitlopen, loopt de planning voor het Roseboomspoor natuurlijk ook uit’, aldus Schipper.

 

1 REACTIE

  1. Het huidige fietspad Roseboomspoor is een zogenaamd niet verplicht fietspad. Dat betekend dat daar geen bromfietsen en snorfietsen met ingeschakelde motor mogen rijden. Hopelijk blijft dat zo. De bebording op dit fietspad is nu een rommeltje. Laten ze dat maar eens als eerste aanpassen.

Laat een reactie achter

Plaats alstublieft uw reactie
Vul je naam in