Eerste windmolen Hattemerbroek staat

Het uitzicht vanaf Hattem is niet meer hetzelfde. De eerste windmolen van Windmolenpark Hattemerbroek staat sinds vandaag en domineert het landschap.

In totaal komen in dit windmolenpark vier windmolens te staan. Mogelijk komt er in de toekomst nog een vijfde molen bij, maar meer niet. De gemeente Oldebroek had in de RES aangegeven voor klimaatneutraal te gaan in 2050. Daarvoor zouden alle daken vol zonnepanelen gelegd moeten worden, 21 windmolens geplaatst, 25 hectare zonnepark en 1 biovergister (of in een andere verhouding).

Windonderzoek verhindert uitbreiding
Maar de realisatie van windmolens lijkt in ieder geval voor 2030 niet haalbaar te zijn vanwege het windonderzoek. Uit het windonderzoek komt naar voren dat in Oldebroek geen zoekgebieden voor windmolens worden opgenomen. Er zal eerst een meerjarig onderzoek moeten worden gedaan naar voorkomen van beschermde diersoorten, met name de wespendief. Dit betekent dat de kans op realisatie van meer dan vijf windmolens voor het windmolenpark Hattemerbroek voor 2030 niet reëel is. De gemeente Oldebroek schrijft daarom in de Denkrichting Regionale energiestrategie dat op een andere manier moet worden toegewerkt naar een klimaatneutraal Oldebroek.

*) Nederland heeft het Klimaatakkoord van Parijs ondertekend en haar doelstellingen bepaald voor 2030. In dat jaar moet de CO2-emissie met 49% zijn verminderd ten opzichte van 1990. In 2050 moet de emissiereductie 80-95% zijn. Alle gemeenten moeten hieraan meewerken. Hiervoor zijn energieregio’s gevormd en Hattem maakt onderdeel uit van de regio Noord-Veluwe, tezamen met de gemeenten Elburg, Ermelo, Harderwijk, Nunspeet, Oldebroek en Putten.

Waarom een klimaatakkoord?
Het akkoord is gesloten om stappen te nemen waardoor de opwarming van de aarde wordt beperkt. Een van de onderdelen daarvoor is het verminderen van het gebruik van fossiele brandstoffen. De zeven gemeenten van de Noord-Veluwe hebben in overleg met diverse instanties (waaronder waterschap Vallei en Veluwe) een conceptakkoord geschreven: de Regionale Energie Strategie (RES) Noord-Veluwe. Hierin staan drie varianten waarbij het steeds de doelstelling is 0,5 TWH aan grootschalige energie op te wekken om daarmee te komen tot 55% CO2-reductie. In 2030 wordt dan ongeveer 60% van de gebruikte elektriciteit op de Noord-Veluwe duurzaam opgewekt in de regio via zonne- en windenergie. Dat is ongeveer 10 keer meer dan nu.

1 REACTIE

Laat een reactie achter

Plaats alstublieft uw reactie
Vul je naam in