Hoe krijg je jongeren politiek actief?

Waarom zijn mensen politiek actief? Is het omdat ze iets willen bereiken, zich willen inzetten voor de samenleving? PvdA’er Tonny Bijsterbosch ging destijds ‘in de politiek’ omdat hij het niet eens was met hoe er op landelijk niveau keuzes werden gemaakt. ‘Ik was al langer geïnteresseerd in maatschappelijke vraagstukken, ook als leraar Nederlands destijds.’

‘Het was dat ik niet in hokjes wil denken dus me ook niet aan een partij wilde binden. Ik werd lid in 1994 nadat de partij te maken kreeg met opzeggingen vanwege de herziening van de WAO. Sommige herinneren zich de naam van Elske ter Veld nog wel.’

‘Ook wat er gebeurde rond de bankencrisis raakte me, omdat de kosten werden afgewenteld op de sociale zorg. Ben nog steeds laaiend dat de oorzaak van het uitkleden van de zorg de afgelopen jaren zo slecht belicht is gebleven. Overigens kampen veel uitvoeringsorganen met tekorten, denk ook aan onderwijs, politie en arbeidsinspectie.
Sinds 1994 ben ik landelijk, regionaal en op Hattems niveau actief. We hebben nu een mooie fractie van PvdA/GroenLinks-leden, maar we kunnen wel wat jonge mensen gebruiken. Dan zijn we een nog betere afspiegeling van de Hattemse samenleving.’

Ook jongeren besturen
Bijsterbosch heeft op regionaal niveau aangekaart dat het belangrijk is om jongeren uit te dagen na te denken over de politiek. Naar aanleiding daarvan wordt er een workshop georganiseerd. Tijdens de workshop Hoe werkt politiek in de regio gaan inspirerende politici van PvdA/GroenLinks uit de Tweede Kamer, de Provinciale Staten en de gemeenteraad met jongeren in gesprek: ‘Politiek gaat over hoe jij onze samenleving zou willen inrichten en over hoe we met elkaar samen willen leven. Het gaat over het besturen van ons land, de provincie of de gemeente. Hoe worden besluiten over problemen en vraagstukken genomen en hoe wordt dit vertaald in wet en regelgeving.’

Een leefbare wijk
‘In de leergang behandelen we de politiek op drie niveaus: het rijk, de provincie en de
gemeente. We doen dit aan de hand van het actuele beleid voor Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening omdat alle drie bestuurlijke niveaus met dit beleidsveld te maken hebben. Daarnaast is duurzaam en betaalbaar wonen in een leefbare wijk voor de PvdA en GroenLinks uiteraard een heel belangrijk thema.’

Sprekers in deze leergang zijn o.a. Fokko Spoelstra, Statenlid Provinciale Staten Gelderland PvdA; Martine Willems, fractievoorzitter PvdA Lochem; Judith Tenbusch, Statenlid Provinciale Staten Gelderland PvdA; Andra Weg, fractievoorzitter GroenLinks Berkelland; Jan Daenen, kandidaat lid Tweede Kamer/Statenlid Provinciale Staten Gelderland PvdA en (nog onder voorbehoud) Lisa Westerveld, Tweede Kamer-lid GroenLinks.

De leergang bestaat uit drie sessies op zaterdagmiddag van 13.00 tot 16.30 uur: zaterdag 23 maart, 13 april en 18 mei in Coehoorn Centraal, Coehoornstraat 17 in Arnhem, tegenover het centraal station in Arnhem. Voor 1 maart aanmelden.

Voor meer informatie over dit programma kun je ook contact opnemen met:
Judith Tenbusch, judith.tenbusch@pvdagelderland.nl – 06-38335650
of Henk Brouwer, brouwerhc@gmail.com – 06-22946337

 

Laat een reactie achter

Plaats alstublieft uw reactie
Vul je naam in