Hattemers weinig betrokken bij Regionale Energie Strategie

Slechts 90 Hattemers, dat is 0,7% ! van het aantal inwoners, heeft gebruik gemaakt om mee te denken over de plannen van de Regionale Energie Strategie – RES – *).

Bewoners van de Noord Veluwe konden op verschillende manieren participeren in de plannen en wel door:

  • invullen van de online enquête
  • invullen van een schriftelijke vragenlijst
  • meedoen aan excursies of informatiebijeenkomsten. In Hattem was een excursie naar de oude stortplaats (Leemculeweg) en het zonnepark en een inloopavond. Aan beide activiteiten hebben 30 personen deelgenomen.
  • deelname aan een regionaal webinar RES Noord Veluwe op maandag 16 november jl.
  • reageren of berichten in lokale media zoals De Hattemer en webberichten van RTV Hattem en Facebook en Twitterberichten van de gemeente en RTV Hattem.

Grote voorkeur voor zonne-energie
De analyse van de participatie van de Hattemers geeft aan dat zij een grote voorkeur hebben voor zonne-energie. Van de acht vragen over zonne-energie, haalde Hattem bij zes vragen de hoogste score.
Het plan om de locatie Knooppunt Hattemerbroek te bestemmen voor wind- en zonne-energie waardeerden de Hattemers als laagste.

Lees hier het complete rapport van de burgerparticipatie waarin alle reacties zijn verwerkt.

*) Nederland heeft het Klimaatakkoord van Parijs ondertekend en haar doelstellingen bepaald voor 2030. In dat jaar moet de CO2-emissie met 49% zijn verminderd ten opzichte van 1990. In 2050 moet de emissiereductie 80-95% zijn. Alle gemeenten moeten hieraan meewerken. Hiervoor zijn energieregio’s gevormd en Hattem maakt onderdeel uit van de regio Noord-Veluwe, tezamen met de gemeenten Elburg, Ermelo, Harderwijk, Nunspeet, Oldebroek en Putten.

Waarom een klimaatakkoord?
Het akkoord is gesloten om stappen te nemen waardoor de opwarming van de aarde wordt beperkt. Een van de onderdelen daarvoor is het verminderen van het gebruik van fossiele brandstoffen. De zeven gemeenten van de Noord-Veluwe hebben in overleg met diverse instanties (waaronder waterschap Vallei en Veluwe) een conceptakkoord geschreven: de Regionale Energie Strategie (RES) Noord-Veluwe. Hierin staan drie varianten waarbij het steeds de doelstelling is 0,5 TWH aan grootschalige energie op te wekken om daarmee te komen tot 55% CO2-reductie. In 2030 wordt dan ongeveer 60% van de gebruikte elektriciteit op de Noord-Veluwe duurzaam opgewekt in de regio via zonne- en windenergie. Dat is ongeveer 10 keer meer dan nu.

 

Laat een reactie achter

Plaats alstublieft uw reactie
Vul je naam in