Bewoners welkom op uitwerkavond Levend Landschap Hattem

Het aanplanten van erfbeplanting, meer bloemrijke bermen, tegengaan van verstening en verbeteren van de leefomgeving van weidevogels. Dat zijn enkele van de ruim twintig ideeën die bewoners op de ideeënavond Levend Landschap Hattem van 18 september jl. naar voren hebben gebracht. Zo’n vijftien inwoners hebben met elkaar bedacht hoe Hattem en het omliggende gebied op het gebied van landschap, natuur, cultuurhistorie en beleving nog aantrekkelijker te maken is.

Op donderdag 1 november om 20.00 uur is de vervolgbijeenkomst in ijsboerderij IJscowd, Hilsdijk 100 te Hattem (inloop vanaf 19.45 uur). Tijdens deze uitwerkavond gaan we kijken hoe we met een werkgroep van bewoners deze en andere wensen vorm kunnen geven en uit kunnen voeren. Ook bewoners die niet aan de ideeënavond deelnamen zijn van harte welkom om mee te denken.

Hattem heeft een aantrekkelijk buitengebied. Om de waarden in het buitengebied verder te versterken en beter beleefbaar te maken voor bewoners zijn Vereniging Landschap en Milieu Hattem en Stichting Landschapsbeheer Gelderland (SLG) het project Levend Landschap Hattem gestart. Levend Landschap is een interactief proces, waarin bewoners hun wensen en ideeën voor het landschap aandragen en deze met ondersteuning van SLG uitvoeren.

Tijdens de uitwerkavond werken we de meest kansrijke ideeën samen verder uit. Wat moet er allemaal gebeuren om daadwerkelijk de schop in de grond te zetten? Tijdens de avondworden werkgroepen gevormd, die met elkaar aan de slag gaan om de ideeën uit te voeren. 

Meer informatie
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Christien van der Zwart van SLG (026-3537444, c.vanderzwart@landschapsbeheergelderland.nl).
Levend Landschap Hattem wordt mede mogelijk gemaakt door de gemeente Hattem en de Provincie Gelderland.

Laat een reactie achter

Plaats alstublieft uw reactie
Vul je naam in