Wat is er aan nieuwbouw in Hattem?

In Hattem is sprake van een grote krapte op de woningbouw. Jongeren kunnen geen passende woonruimte vinden en ook voor ouderen is er, ondanks nieuwbouwprojecten die afgelopen jaren zijn uitgevoerd, een tekort.

De huidige problematiek op de woningmarkt heeft gevolgen voor verschillende doelgroepen. Ouderen die bijvoorbeeld kleiner willen gaan wonen of huren kunnen in Hattem lastig een woning vinden. Hetzelfde geldt voor starters en jonge gezinnen, voor wie de huur- en koopprijzen in Hattem vaak te hoog zijn. Daarom zou het aanbod van woningen in Hattem moeten worden vergroot, het liefst gericht op een mix van doelgroepen.

CDA pleit voor nieuwbouw op terrein De Zaaier

v.l.n.r. (steun)fractieleden Anne-Marije Wilting, Robert Klaassen en Judith van Duinen.

Verschillende CDA-leden wezen er tijdens de recente ledenvergadering op dat de grote krapte op de woningmarkt en de stijgende huizenprijzen hen zorgen baart. Om de problematiek op de woningmarkt te kunnen tegengaan, moeten er daarom meer woningen in Hattem worden gebouwd dan alleen op ’t Veen, zo vinden de CDA’ers. Een van de locaties die het CDA op het oog heeft is de huidige locatie van basisschool De Zaaier. Binnenkort zal het CDA ook met een initiatiefvoorstel komen met als doel om meer betaalbare starterswoningen in Hattem te realiseren.

Lopende woningbouwprojecten
Maar hoe zit het nu met de nieuwbouw in Hattem?
Er lopen nu verschillende projecten voor nieuwbouw voor in totaal 680 woningen. Sommige projecten zijn in een afronden stadium, zoals de bouw van 12 woningen in Assenrade.
Andere projecten starten binnenkort waaronder de nieuwbouw aan Breestuk / Lippenoord waar Triada 50 appartementen en 10 rijwoningen gaat bouwen.
Verder zijn er projecten waarvoor vanuit gemeentewege onherroepelijke toestemming is gegeven, maar waar het wachten is op het initiatief van de ontwikkelaar of bouwer. Het gaat hier om de nieuwbouw van 23 appartement aan de Nieuweweg (Parkstaete) en de Hof van Blom waar 24 zorgappartementen en 32 intramurale plekken moeten komen.

IJsbaanterrein – Van Heemstraschool
Het bestemmingsplan voor deze locatie is in voorbereiding evenals het programma van eisen. Naar verwachting komen hier 110 woningen. Het college van B&W zal binnenkort een besluit nemen over het Stedebouwkundige Plan van deze woonzorglocatie. Naar verwachting zal de gemeenteraad het plan in december voorgelegd krijgen ter goedkeuring.

’t Veen

3D-impressie van de nieuwbouwwijk ’t Veen – foto: hattem-nieuwbouw.nl

Voor de locatie ’t Veen is inmiddels een tweetal projecten in een vergevorderd stadium.
Op het terrein waarop voorheen Antartica en Beter Bed waren gevestigd en de grond waarop de huidige Kringloopwinkel staat, moeten in totaal 130 woningen komen. Een buurtbewoner heeft bezwaar aangetekend en zolang dit loopt, kan de definitieve bouw nog niet van start gaan. Ontwikkelaar BPD heeft echter alle vertrouwen in een positieve afloop en is volop bezig met voorbereidingen voor dit project. Op dit moment wordt de grond bouwrijk gemaakt.

Consmema-terrein en geluidsoverlast
Een tweede project op ’t Veen is woningbouw van 20 vrijstaande woningen en tweekappers op het voormalige Consmema-terrein. Ook hier loopt een bezwaarprocedure. TP&T heeft bezwaar aangetekend. Het bedrijf is bang hun activiteiten niet meer te kunnen uitbreiden vanwege overschrijding van de nieuwe geluidsnormen door de nieuwbouw. Zowel TP&T als Consmemaplan/Gemeente Hattem hebben een geluidsonderzoek uit laten voeren. Consmemaplan/Gemeente Hattem verwachten dat de geluidsoverlast mee zal vallen en binnen de normen valt. TP&T bestrijdt dat aangezien het bedrijf nu al regelmatig klachten krijgt van bewoners aan de Burgemeester Moslaan. 12 augustus is deze zaak voorgelegd aan de Raad van State. Alvorens dit college uitspraakt doet, zal het een eigen geluidsonderzoek uitvoeren.

Projecten in voorbereiding
Tot slot zijn er nog drie locaties waar projecten in voorbereiding zijn. Het betreft hier een project voor de bouw van 25 appartementen op het terrein van het voormalig zwembad Watermulder. De bouw van een appartementencomplex van 20 appartement Hoek Nieuweweg – Allee.
En 270 woningen die in de toekomst nog op ’t Veen gebouwd gaan worden.

 

3 REACTIES

 1. In Hattem is grote behoefte aan appartementen voor ouderen. Meer dan 15 jaar heb ik mij ingezet voor ouderen die een huur/koopappartement in Hattem willen. Veel ouderen zijn inmiddels vertrokken naar omliggende gemeenten. Hattem loopt al jaren achter de feiten aan. Je kunt een inwoner die meer dan 50 jaar in Hattem woont toch niet noodgedwongen laten vertrekken naar een andere plaats waar ze zich niet thuisvoelen.
  Ik verzoek u bij de hof van Blom huur/koopwoningen te laten bouwen met eventueel zorg.

 2. Helemaal mee eens. Als er senioren woningen worden gebouwd kom de doorstroming op gang en daar kunnen starters ook van profiteren.

 3. Sluit ik mij helemaal bij aan.
  Ben zelf (met partner) op zoek naar appartementen.
  Ook wij kijken op dit moment richting Meppel en Zwartsluis.
  Hoop dat er in Hattem voor ouderen wat gedaan gaat worden.

Laat een reactie achter

Plaats alstublieft uw reactie
Vul je naam in