Burgemeester: “Aanpak overlast jongeren door met ouders in gesprek te gaan”

In de eerste zes maanden van dit jaar kreeg de politie 90 meldingen van jeugdoverlast. In 2020 was het aantal meldingen over dezelfde periode 51 en in 2019 23. Op Facebook en Twitter zijn veel reacties geplaatst over de berichtgeving op onze website van de overlast. Burgemeester Sanderse legt uit dat de gemeente hiermee bekend is en inmiddels de nodige maatregelen heeft genomen.

Blijf overlast melden
Marleen Sanderse: “In de afgelopen periode hebben we inderdaad gemerkt dat het aantal meldingen van overlast gestegen is. Dat is reden geweest om in de afgelopen periode de nodige maatregelen te nemen om overlast tegen te gaan, bijvoorbeeld extra inzet van jongerenwerk en extra aandacht van politie en BOA’s voor bepaalde plekken in Hattem waar overlast gemeld wordt. Onderdeel van deze extra maatregelen is dat we, met onze partners, een analyse maken van overlast en de plekken waar dit geregeld voor komt. We vragen mensen dan ook om melding van overlast te blijven doen zodat we daar een beter beeld van krijgen. Onderdeel van deze aanpak is ook met ouders in gesprek te gaan. Op die manier kunnen we gericht in actie komen waar dat nodig is.”

Extra maatregelen
“Ik vind het erg vervelend dat er regelmatig overlast wordt ervaren in Hattem. Het aanrichten van vernielingen aan eigendommen van inwoners of de gemeenschap kan echt niet. Ik hoop daarom dat we met de extra maatregelen die we inzetten overlast zo veel mogelijk kunnen voorkomen. Met het gefaseerd verder versoepelen van de coronamaatregelen wordt er steeds meer mogelijk. Er is daardoor steeds meer ruimte om met onze partners en de jongeren zelf activiteiten te organiseren.”

Wat is overlast?
“De term overlast is lastig te definiëren omdat overlast een beleving is: dit is subjectief. Op het moment dat er iets vernield wordt of in de brand wordt gestoken zijn we het er vast allemaal over eens dat dit ontoelaatbaar is en dat dit overlast geeft. Voor andere meldingen is dit minder duidelijk. Voor sommige inwoners geeft het stem- of speelgeluid van jongeren, kinderen of buren overlast, terwijl andere inwoners het helemaal niet erg vinden als er wat reuring is op straat en zij pas bij vernielingen spreken van overlast.”

Laat een reactie achter

Plaats alstublieft uw reactie
Vul je naam in