Hospice Hattem gaat weer van start

Het hospice Hattem streeft ernaar om half september weer de deuren te openen voor palliatieve zorg aan mensen die in de laatste fase van hun leven zijn. Coƶrdinator Jacqueline de Wit geeft aan dat het hospice dringend behoefte heeft aan nieuwe vrijwilligers.

Corona
‘De corona-crisis heeft behoorlijk invloed gehad op het vrijwilligersbestand’, vertelt Jacqueline. ‘Er was veel angst en onduidelijkheid vanwege het virus. Dat had ook zijn weerslag op ons vrijwilligersbestand. Sommige vrijwilligers behoorden tot de risicogroep, anderen hadden geen tijd meer omdat zij zelf thuis meer zorg- en mantelzorgtaken op zich moesten nemen, of ze stopten vanwege angst bij een partner of familielid.’

Veel geleerd
‘Wij hebben inmiddels veel geleerd door alle ontwikkelingen en door de contacten met de landelijke overkoepelende organisatie. Wij hebben voldoende beschermingsmiddelen en vrijwilligers kunnen bij ons beschermd aan de slag.’

Facebook
Op de Facebookpagina van het hospice is een oproep geplaatst en die is massaal gedeeld. ‘Het bericht is meer dan 5.000 keer bekeken en er hebben zich al 4 nieuwe vrijwilligers aangemeld en daar zijn we heel blij mee,’ zegt Jacqueline. ‘Maar we zijn er nog niet en we hebben dringend behoefte aan meer vrijwilligers. In januari hadden we 37 vrijwilligers en daardoor konden we mooie roosters maken, zodat mensen niet teveel werden belast. We hopen dat we weer zo’n groep bij elkaar krijgen.’

Gastheer / -vrouw
Iemand die wil helpen als vrijwilliger kan zich op verschillende manieren inzetten. Dat kan als gastvrouw / -heer. Je bent dan minimaal 18 jaar en een specifieke opleiding is niet nodig maar wel een warm hart voor de gast. Tot je werkzaamheden behoren het ontvangst van bezoek en het bieden van een luisterend oor. Je verricht geen medische handelingen, maar kan bijvoorbeeld wel aan bed helpen door het kussen van de gast op te schudden. Je draait dan in een dienstrooster waarbij je zelf aangeeft wanneer je beschikbaar bent. Een dienst duurt 4 uur en de indelingstijden liggen tussen 07.00 uur en 23.00 uur. Gedurende de nacht verrichten betaalde krachten de zorg.

Bij interesse kan je contact opnemen met de coƶrdinator van het hospice via e-mail coordinator@hospicehattem.nl of telefonisch 06-8382 1368.

Laat een reactie achter

Plaats alstublieft uw reactie
Vul je naam in