Regionaal samenwerkingsverband Samenwerking Noord Veluwe (SNV) stopt

Het regionale samenwerkingsverband Samenwerking Noord Veluwe (SNV) houdt op te bestaan. Dat stellen de zeven deelnemende colleges, waaronder dat van Hattem, voor aan de gemeenteraden. ‘Het bleek niet mogelijk om op elk onderwerp met alle gemeenten samen te werken’, aldus Koos Meijer, voorzitter van de Regionale Agendacommissie SNV

Doel niet behaald
De SNV is zo’n drie jaar geleden in het leven geroepen. Elburg, Ermelo, Harderwijk, Hattem, Nunspeet, Oldebroek en Putten hadden met de SNV als doel de samenwerking op verschillende gebieden te verstevigen. ‘Bij een thema als afvalverzameling ging dat prima’, zag Meijer. ‘Daar werden gezamenlijke dienstovereenkomsten gemaakt. Maar bij andere thema’s, zag je toch vaak dat twee of drie gemeenten niet mee wilden werken. Het verschilde dan per onderwerp welke gemeenten het waren, maar het lukte niet om een gezamenlijke vuist te maken.’

Mobiliteit strategische taak Hattem
Hij noemt onder meer de A28 en Lelystad Airport als voorbeeld. ‘Bij Lelystad Airport wilden niet alle gemeenten een gezamenlijk standpunt innemen. Terwijl bij de werkzaamheden aan de A28 (portefeuille van burgemeester Wiggers) juist de wens bestond om een veel grotere samenwerking aan te gaan, met alle gemeenten tussen Hoogeveen en Nijkerk. Ook daarbij werkte de SNV niet.’
In de Kadernota 2019 van de gemeente Hattem stond onder meer over het samenwerkingsverband: In het kader van de nieuwe samenwerking Noord-Veluwe (SNV) heeft Hattem de strategische taak Mobiliteit en Bereikbaarheid Noord-Veluwe op zich genomen. Doel is een behoud en verbetering van de doorstroming op de A28.
In het afgelopen jaar is deze taak in nauwe samenwerking met de Regio Zwolle, de beide direct betrokken provincies en een brede groep uit overheid en ondernemers opgepakt.

Vijf wilden stoppen
De afgelopen tijd werd de samenwerking binnen de SNV geĆ«valueerd. ‘Daaruit werd steeds duidelijker dat het zo niet verder ging’, legt Meijer uit. ‘Als je merkt dat iets niet functioneert, kun je twee dingen doen: proberen het alsnog te laten slagen, of ermee stoppen. De zeven colleges hebben allemaal een brief opgesteld, met hun visie voor de SNV. Vijf van die colleges gaven aan er mee te willen stoppen. Alleen Putten en Nunspeet zagen nog mogelijkheden om door te gaan. Maar dan is het wel duidelijk: je kunt beter stoppen.’

SNV stopt; samenwerking gaat door
Meijer vindt het jammer dat de SNV niet geslaagd is. ‘Samenwerking is goed. Door goed samen te werken kun je je doelen beter halen.’ Hij benadrukt ook gelijk dat de samenwerking hier niet ophoudt. ‘De SNV stopt dan wel, maar de samenwerking gaat door. De gemeenten zullen nu per onderwerp kijken wat de mogelijkheden zijn. Dat betekent soms een samenwerking met de regio Zwolle, soms in NEO-verband, en soms bijvoorbeeld met Apeldoorn.’

Hoe verder met de verkenner?
Saillant detail is dat de SNV genoemd werd in de opdrachten van de verkenner, die de provincie Gelderland voor de Noord-Veluwe heeft aangesteld. ‘Daar kan nu wel een kruis doorheen. Hij zal zich dus moeten richten op de vraag: hoe nu verder? Het maakt het niet makkelijker.’

Tekst mede op basis van bericht:

Laat een reactie achter

Plaats alstublieft uw reactie
Vul je naam in