Blijft RTV Hattem de lokale omroep van Hattem?

Het Commissariaat van de Media (CvdM) heeft RTV Hattem aangewezen als lokale publieke media-instelling voor Hattem. Deze aanwijzing geldt voor 5 jaar en wordt per 21 maart weer verlengd. Uiteindelijk beslist de gemeenteraad over de definitieve aanwijzing.

In de Commissie Sociale Zaken van 25 januari wordt hierover gesproken en tijdens de raadsvergadering van 8 februari zal naar verwachting het definitieve besluit vallen.

Positief advies
Het advies zal naar verwachting positief uitvallen, want de Stichting Omroep Hattem voldoet aan alle criteria die het CvdM heeft gesteld conform de mediawet. Ook de gemeente laat zich positief uit over onze lokale omroep, want zij schrijven in hun Raadsvoorstel: ‘De afgelopen 5 jaren heeft Stichting Omroep Hattem zeer goed gefunctioneerd. Er is een uitgebreid aanbod, zowel op televisie als via de radio. Daarnaast is er ook een uitgebreide website. Ook verzorgt ze al een groot aantal jaren naar tevredenheid de uitzendingen rondom raadsvergaderingen.’

Help RTV Hattem
Wij zijn trots op deze tevredenheid en de 67 vrijwilligers zijn enthousiast en gemotiveerd om de komende 5 jaar weer een succes te maken van onze lokale omroep. Maar wij vinden het erg fijn als we hulp krijgen van de Hattemers om onze ambities nog beter uit te voeren. Dat kan op verschillende manieren.

Vrijwilligers gezocht
Een van de manier om te helpen is om mee te werken aan het werk van onze omroep. Daarvoor zijn veel mogelijkheden bijvoorbeeld als webredacteur, technicus, filmer, presentator, automatisering en ga maar door. Ervaring is fijn, maar niet noodzakelijk, enthousiasme wel. Kijk een bij onze vacatures of stuur een e-mail naar info@rtvhattem.nl voor een oriënterend gesprek.

Word donateur/vriend van RTV Hattem
Een omroep heeft veel kosten voor bijvoorbeeld apparatuur, providers, huur van de studio. Al het werk wordt door vrijwilligers gedaan en we krijgen subsidie en de omroepbijdrage van de gemeente. Toch is dit niet voldoende en hebben wij als omroep andere inkomstenbronnen nodig. Bijvoorbeeld de bijdrage van donateurs. Voor 10 euro per jaar ben jij vriend van onze omroep en draag je eraan bij dat wij lokaal nieuws voor de Hattemers kunnen brengen. Wist je dat op 27 april 1996 de eerste uitzending van Radio Hattem was? Ja, dat is al bijna 25 jaar geleden. Geef jij ons een verjaardagscadeautje door vriend te worden van RTV Hattem? Hier kun je je aanmelden. Alvast bedankt!

Adverteren
Tot slot kun je ons helpen door te adverteren. Dan ontstaat een win-win-situatie, want jouw product of dienst krijgt op die manier veel aandacht en RTV Hattem krijgt meer financiële armslag. Heb je interesse om te adverteren op een van onze mediakanalen- radio, tv, website- of een combinatie daarvan, neem dan contact op met info@rtvhattem.nl

De vergadering van de raadscommissie Sociale Zaken is op 25 januari en begint om 20.00 uur. De vergadering vindt digitaal plaats en is live te volgen via het internet.

Laat een reactie achter

Plaats alstublieft uw reactie
Vul je naam in