Wordt het met deze plantenbakken in de Kerkstraat niet te krap?

De nieuwe plantenbakken in de Kerkstraat zorgen voor wat commotie in de binnenstad van Hattem. De eerste plantenbak is al beschadigd, vermoedelijk was een aanrijding de oorzaak.

Er zijn klachten binnengekomen en de ChristenUnie stelde hierover schriftelijke vragen over de praktische effecten van deze plantenbakken. Geeft dit aanleiding om het ontwerp te herzien?

Als reactie hierop geeft projectmanager Jurian Lier aan dat in het voortraject van het project Herinrichting Binnenstad nadrukkelijk de wens voor groen in de binnenstad naar voren is gekomen. “In veel straten en stegen wordt hier invulling aan gegeven door middel van geveltuinen. In de Kerk- en Kruistraat is onder andere vanwege de nostalgische basaltplint gekozen dit op een andere wijze te doen. Hiervoor worden in de Kerkstraat zeven en in de Kruisstraat vier natuurstenen plantenvakken geplaatst.”

Groen en zitten
Het ontwerp is in goed overleg met de bewoners tot stand gekomen. Ook de Klankbordgroep vond de bomen een waardevolle aanvulling en stemde in met het ontwerp.
Jurian Lier: “Op ongeveer de helft van de bakken komen houten zitelementen om winkelend publiek de mogelijkheid te bieden om comfortabel te kunnen zitten. Deze slimme dubbelfunctie -groen en zitten- voorkomt ook dat we aanvullend bankjes moeten plaatsen, waarmee de straat nog voller komt te staan.”

Stapvoets
Over de opmerking van de CU over de beperkte ruimte in de Kerkstraat -waar nog steeds autoverkeer wordt toegestaan- reageert Jurian Lier dat de locaties van de bakken getoetst zijn en besproken met de de Veiligheidsregio Noord- en Oost-Gelderland (VNOG).
“Daarbij is de grote ladderwagen van het brandweerkorps Zwolle als maximale maat genomen. Deze kan met de komst van de bakken gewoon door de Kerkstraat rijden. In de Kerkstraat moet -als onderdeel van het woonerf- stapvoets worden gereden.”

Vernielingen
Tot slot geeft Julian Lier aan dat er regelmatig vernielingen plaatsvinden in de binnenstad, ook rond de werkzaamheden van de nieuwe inrichting. “Nu is een plantenbak
aangereden, recent zijn o.a. nieuwe Hanze-fietsenrekken omvergegooid en verbogen en
is een nieuw Hattemer-afzetpaaltje ‘verdwenen’. We werken met z’n allen hard aan het nog
aantrekkelijker maken van de binnenstad, maar dit maakt het er niet leuker op.”

Foto’s: Klaas Kamp, RTV Hattem

Laat een reactie achter

Plaats alstublieft uw reactie
Vul je naam in