Drie nieuwe stembureaus in Hattem

De verkiezingen voor de Tweede Kamer op 17 maart 2021 zullen anders zijn dan normaal. Dit heeft alles met het coronavirus te maken en de maatregelen die daarvoor nodig zijn. Maandag 25 januari wordt in de vergadering van de Commissie Sociale Zaken gesproken over de manier waarop Hattemers hun stem kunnen uitbrengen.

Drie nieuwe stembureaus
De coronamaatregelen hebben ook invloed op de keuze van de stembureaus. Twee bekende stembureaus in Hattem, te weten de Van Heemstraschool en De Bongerd zijn om die reden niet meer geschikt als stemlocatie. De stemlocatie de Open Poort heeft teveel op te roepen kiezers en daarom zijn er nieuwe stemlocaties bijgekomen.

De nieuwe stemlocaties zijn:

  • de Ontmoetingskerk aan de Van Galenstraat;
  • de Emmaüskerk aan de Dorpsweg;
  • het IJsbaangebouw aan de Geldersedijk.

Stemmen per brief
Verder zal het mogelijk worden te stemmen per post. Het wetsvoorstel hiervoor is nog niet rond, maar de hoofdlijnen zijn al wel bekend:

  • Alle kiesgerechtigden van 70 jaar en ouder krijgen de mogelijkheid om per brief te stemmen. Hiervoor stelt de gemeente een afgiftepunt in waar kiezers vanaf 10 maart elke werkdag hun stembescheiden kunnen afgeven tussen 09.00 – 17.00 uur en op woensdag 17 maart van 07.30 – 21.00 uur. Het ligt voor de hand om hiervoor het stadhuis als afgiftepunt in te stellen.
  • Kiesgerechtigden kunnen op maandag 15 en dinsdag 16 maart vervroegd hun stem uitbrengen. Deze maatregel is vooral bedoeld voor kiezers met een kwetsbare gezondheid, maar ook andere kiezers mogen dat. In Hattem moet één stembureau worden ingericht van 07.30 – 21.00 uur. Op genoemde dagen wordt het stadhuis als stembureau ingericht, evenals op woensdag 17 maart.
  • Het tellen van de stemmen die op 15 en 16 maart zijn uitgebracht kan beginnen op woensdag 17 maart vanaf 07.30 uur of een door burgemeester en wethouders vast te stellen later tijdstip. Dit geldt eveneens voor de briefstemmen.

De vergadering van de raadscommissie Sociale Zaken vindt plaats op 25 januari 2021 en begint om 20.00 uur. De vergadering vindt digitaal plaats en is live te volgen via het internet.

 

Laat een reactie achter

Plaats alstublieft uw reactie
Vul je naam in