CDA Hattem pleit voor Zinvol Leven

Bijna een jaar geleden publiceerde het CDA het perspectief-rapport Voltooid Leven. In het rapport staat dat een groep van 10.000 mensen lijdt aan het leven. Niet omdat ze het leven afgerond of ‘voltooid’ vinden. En zeker niet in alle gevallen omdat men een hoge leeftijd heeft bereikt, maar omdat ze de zin van het leven niet meer voelen. Over dit rapport hebben drie partijleden van het CDA in Hattem een chatsessie gehad met Tweede Kamerlid Harry van der Molen.

Een ander geluid laten horen; Zinvol leven
Tijdens de chat wisselden bestuursvoorzitter Henberto Remmerts, fractievoorzitter Teun Juk en steunfractielied Sigrid Mulder namens de afdeling Hattem met kamerlid Van der Molen van gedachten over wat we hier in Hattem aan deze problematiek zouden kunnen doen én hoe we een ander geluid kunnen laten horen dan “Voltooid Leven”. Het antwoord is Zinvol Leven. In het gesprek benadrukte Van der Molen het belang van sociale netwerken.

Fractievoorzitter van het CDA in Hattem, Teun Juk hield tijdens de begrotingsbehandeling 2020 in de gemeenteraad een warm pleidooi om samen een coalitie tegen de eenzaamheid te smeden. Eenzaamheid is niet alleen een probleem van ouderen. Ook bij jongeren en andere leeftijdsgroepen komt dat voor.

Huisbezoek 75-jarigen
Teun Juk: “Als CDA Hattem zijn we dan ook blij met het werk dat SWH verricht in de vorm van de huisbezoeken aan de 75-jarigen maar ook de aandacht voor de mantelzorg. Maar ook de cultuur van ‘naar elkaar omzien’ in Hattem. Dit is iets wat we graag behouden en verder willen ondersteunen.”
Daarbij willen we lastige gesprekken niet uit de weg gaan.
Teun Juk: “Veel mensen vinden het moeilijk om te praten over het levenseinde, over verlies, rouw en sterven.”

Hospice Hattem
Dat geluid klinkt uit Hospice Hattem, zij merken dat er relatief weinig bekend is over het sterven en het sterfproces, ook onder professionals. Deze boodschap konden we overbrengen in het gesprek. Van der Molen herkende deze situatie en liet ons weten dat hier met een recente motie aan gewerkt wordt. Daarnaast hebben we het CDA ook opgeroepen ruimte te maken voor de moeilijkere fases in een mensenleven, met initiatieven zoals Palliatief Verlof en/of Rouwverlof.

Praatje maken
Henberto Remmerts: “Al met al kijken we terug op een opbouwend gesprek waar we ook lokaal vervolg aan willen geven”. Het gesprek over een Zinvol Leven zou een passende plek moeten krijgen in de uitwerking van het plaatselijk beleid over Waardig Ouder worden. Het pleidooi voor samen een tegen eenzaamheid, is actueel, bleek ook nu weer.
Teun Juk: “Preventie hierin is heel belangrijk. Het zit vaak in hele kleine dingen. Als je samen met de buurvrouw de krant leest, dan kun je die in de bus gooien maar je kunt ook aanbellen even een kort praatje maken en de krant afgeven. Misschien ben jij wel de eerste die de buurvrouw die dag ziet”.

Laat een reactie achter

Plaats alstublieft uw reactie
Vul je naam in