Buurtbemiddeling in Hattem van start

Problemen in de buurt proberen op te lossen met hulp van buurtbemiddelaars. Dat is de kern van het project Buurtbemiddeling dat maandag in Hattem van start is gegaan.

Burgemeester Jan Willem Wiggers, politie-inspecteur Jonas van Hekezen, Harrie van de Ven, directeur-bestuurder van Triada en coördinator Buurtbemiddeling Hettie Schoonhoven, hebben het convenant Buurtbemiddeling ondertekend. Buurtbemiddeling is een laagdrempelige voorziening waar buren en buurtgenoten situaties met elkaar oplossen onder begeleiding van vrijwillige buurtbemiddelaars.

Waarom Buurtbemiddeling?
Samenwonen in een wijk levert soms problemen op. Radiolawaai, blaffende honden, een overhangende boom, pesterijen, stankoverlast. Zomaar enkele zaken die oorzaak kunnen zijn van irritatie onder buren en buurtbewoners. Soms oplopend tot diepgaande conflicten. En dat is jammer, want dat gaat ten koste van de leefbaarheid, de gezondheid en het woonplezier. Buurtbemiddeling helpt burenruzies op te lossen.

Hoe werkt Buurtbemiddeling?
Getrainde vrijwilligers, de buurtbemiddelaars, luisteren naar het verhaal van beide buren. Buurtbemiddelaars geven geen oordeel en zijn neutraal. Zij komen altijd met z’n tweeën en komen niet met oplossingen, maar stimuleren de buren zelf tot een oplossing te komen. Een oplossing waar beide buren tevreden mee zijn. Dit vergroot de kans op blijvende verbetering. Zij gaan eerst met de buren (thuis) apart in gesprek. Als de buren bereid zijn met elkaar om tafel te gaan, gebeurt dat op een neutrale plek. Een buurtbemiddelaar heeft geheimhoudingsplicht. Deze hulp is gratis. Er wordt wel verwacht dat de deelnemers meedenken over een acceptabele oplossing.

Niet voor elke situatie
Buurtbemiddeling is niet geschikt als er sprake is van een strafbaar feit zoals mishandeling, buitensporige agressie of drugsgebruik. Ook in gevallen van alcoholgebruik, crisissituaties binnen één familie en onenigheid met instanties is buurtbemiddeling niet geschikt.

Vrijwillige buurtbemiddelaars
Om het team van vrijwillige buurtbemiddelaars uit te breiden zijn er nieuwe vrijwilligers nodig die goed kunnen luisteren, vragen kunnen stellen, door kunnen vragen en betrokkenen op een positieve en optimistische manier benaderen. Buurtbemiddelaars die hun eigen normen en waarden niet opdringen, zich niet van de wijs laten brengen door agressie of verbaal gedrag en open staan voor mensen en goed kunnen samenwerken.

Professionele training
De nieuwe vrijwilligers krijgen een leerzame, zinvolle en interessante tijdsbesteding waarin actief een bijdrage wordt geleverd aan de leefbaarheid van de stad. En een professionele training conflictbemiddeling waar je altijd wat aan heeft, zowel in het werk als bemiddelaar als privé. Verder is er begeleiding en ondersteuning, steeds meer ervaring in luisteren, vragen stellen, gesprekken leiden, contact leggen en helpen herstellen van de communicatie. Je werkt samen met gemotiveerde buurtbemiddelaars.
Interesse? Mail dan naar info@sb-support.nl.

Meer informatie?
Informatie over Buurtbemiddeling Hattem is te vinden op www.hattem.nl.
Voor vragen, advies of het melden van een conflict kun je contact opnemen met Hettie Schoonhoven via 06 – 83 60 38 62 of  info@sb-support.nl.

Laat een reactie achter

Plaats alstublieft uw reactie
Vul je naam in