“Nog steeds poep op je schoen? Daar gaan we nu écht wat aan doen!”

Het college van Burgemeester en Wethouders heeft nieuw hondenpoepbeleid vastgesteld en legt dit voor verdere besluitvorming voor aan de gemeenteraad. Er worden uitlaatplaatsen ingericht waar de gemeente de uitwerpselen regelmatig verwijderd. Ook komen er omheinde losloopveldjes. Op die plekken moeten hondeneigenaren de poep wel zélf opruimen.

Maar dat wordt hen makkelijk gemaakt met een speciale hondenpoepbak en een houder met zakjes bij ieder losloopveldje. Waar de uitlaatplaatsen en losloopveldjes precies komen, wordt samen met betrokken bewoners bepaald.

Wethouder Doret Tigchelaar is blij dat er nu een duidelijke oplossing is voor de overlast: ‘In de afgelopen jaren heb ik gemerkt dat de klachten echt hardnekkig zijn. We hebben geprobeerd om dit in overleg met inwoners, hondenbezitters én mensen zonder honden, op te lossen, bijvoorbeeld met een proef in de Rijnstraat. Helaas is dit niet gelukt. Daarom zetten we nu toch weer in op het verwijderen van hondenpoep door de gemeente op een aantal uitlaatplaatsen. Hondenbezitters blijven buiten deze locaties wel verantwoordelijk voor het opruimen van de uitwerpselen van hun hond.”

“Ik hoop dat we met dit beleid duidelijkheid scheppen en dat Hattemers hun verantwoordelijkheid nemen. Ook moedig ik inwoners zonder honden aan om anderen aan te spreken op hun verantwoordelijkheden. Samen maken we tenslotte Hattem tot een stadje waar het fijn leven is. Het is nu aan de gemeenteraad om een definitief besluit te nemen over dit voorstel.’

Planning
De gemeenteraad buigt zich voor de zomer, tijdens de behandeling van de kadernota, over dit onderwerp. Daarna wordt in overleg met een groep bewoners, met en zonder honden, bepaald waar de uitlaatplaatsen en losloopveldjes komen. In het najaar worden de veldjes aangelegd. Het nieuwe beleid moet volgend jaar ingaan.