Zorgen om zwerfafval bij de IJssel

Roel Rischen sprak tijdens de commissievergadering in om aandacht te vragen voor de toename van zwerfvuil rond de IJssel in het buitengebied van Hattem. Met een groep vrijwilligers ruimt hij regelmatig dit zwerfvuil op en dat is een behoorlijk wat.

Bij zijn presentatie gebruikte hij foto’s om duidelijk te maken dat het om een grote hoeveelheid gaat. Het probleem is niet nieuw en de gemeente Hattem heeft al maatregelen genomen, zoals het plaatsen van een afvalbak, maar dit blijkt niet voldoende te zijn.

Portefeuillehouder Van Asseldonk deelt de zorg. Handhaving is lastig, vanwege de beperkte BOA-capaciteit in Hattem. Hij zei wel toe te onderzoeken of inrichtingswijzigingen, zoals een inrijverbod voor auto’s, oplossingen kunnen bieden. Ook wil hij dit probleem, dat niet uniek voor Hattem is, bespreken met collega gemeenten. De indruk bestaat dat het zwerfvuil met name door jongeren wordt achtergelaten. Daarom kan het ook zinvol zijn dit te bespreken met jongerenwerkers.

Marie-Lupe Stapper van de PvdA voegde nog toe dat een oplossing niet alleen voor de gemeente is, maar dat een belangrijk deel van de oplossing van het probleem bij ouders en de opvoeding gezocht moet worden. Zij moeten hun kinderen leren dat het heel normaal is de eigen rommel op te ruimen.

Laat een reactie achter

Plaats alstublieft uw reactie
Vul je naam in