Kappen met Kappen

HattemCentraal en de ChristenUnie nemen samen het initiatief voor het behoud van bomen
in Hattem. In de afgelopen jaren hebben beide fracties op verschillende momenten vragen gesteld omtrent aanvragen en/of verlenen van vergunningen voor het kappen van bomen in Hattem. Aanstaande maandag zal deze motie raadsbreed worden ingediend op de gemeenteraadsvergadering, die ook via RTV Hattem te volgen zal zijn.

Regelmatig aanvragen voor bomenkap
Gina Guldenaar, HattemCentraal: “Wij zagen dat er behoorlijk wat kap-aanvragen met regelmaat binnen komen. Veelal grote aantallen in een bosrijke/beeldbepalende omgeving of markante bomen”. Ook een recent bericht in de Hattemer waarin aangekondigd wordt dat de gemeente Hattem overgaat tot het kappen van bomen hebben de beide partijen doen besluiten een motie op te stellen. “Als bomen ongezond en of een gevaar vormen voor de omgeving, dan snappen wij waarom deze gekapt worden. Als dit is om stedelijke ontwikkeling gaat, dan hebben wij daar minder begrip voor.”

Bomenbeleid
“Tijdens de groenvisie kwamen we er als raad achter dat we geen ‘bomenbeleid’ hebben”, zo vult Arend Palland van de ChristenUnie aan. “Bomen helpen de lucht die we inademen te zuiveren, ze filteren het water dat we drinken en ze bieden leefruimte voor dieren. Ook zorgen ze voor een fijn leefklimaat in Hattem als aankleding van onze leefomgeving en ter voorkoming van hittestress op warme dagen”. Guldenaar vervolgt: “We hebben al vrij snel contact gelegd met de Vereniging Landschap en Milieu Hattem en hen om input gevraagd voor deze motie. Ook de andere partijen vinden dit een belangrijk onderwerp en dienen deze motie dan ook raadsbreed in”.

Blijvende inzet voor het groene karakters van Hattem
De raad roept het college op om zich te blijven inzetten dat Hattem haar groene karakter blijft behouden en te streven om waar mogelijk voor iedere gekapte boom een nieuwe boom te planten. Via een inventarisatie in kaart te brengen waar bijzondere, beeldbepalende en monumentale bomen staan in Hattem die de stad sieren en een stuk stadsgeschiedenis herbergen zodat deze zoveel als mogelijk behouden blijven.
Guldenaar: “Door goed te kijken naar het kapvergunningsstelsel die de afgelopen 9 jaar van kracht is geweest, kan met betrokken partijen de uitkomsten in kaart worden gebracht en deze mee laten wegen in een nieuw te vormen bomenbeleid. Deze kan dan in lijn worden gebracht met de vastgestelde Groenstructuurvisie”.
Palland: “Het zou mooi zijn als er kansrijke locaties komen om het bomenareaal in Hattem te vergroten en er een doorontwikkelingen plaats vindt rondom snoeien van bomen. Er kan dan gebruik worden gemaakt van de expertise van lokale verenigingen en experts”. Als er dan toch een kapvergunning afgegeven wordt, dan zal bij de publicatie van vergunningen helder moet worden aangegeven wat de reden van kappen is.

Gemeenteraadsvergadering
Aanstaande maandagavond (17 april) is dit één van de onderwerpen van de raadsvergadering. Meer informatie over de raadsvergadering volgt nog op onze website, de raadsvergadering zelf kan worden gevolgd via TV Hattem en de livestream op de site.

Laat een reactie achter

Plaats alstublieft uw reactie
Vul je naam in