CU organiseert informatieavond over lokatie nieuwe scholen

De ChristenUnie is benieuwd naar de mening van hun leden en belangstellenden over de plannen van herlocatie van de Hattemse scholen. Daarvoor organiseert de CU op 26 februari om 20.00 uur een openbare ledenvergadering bij Zoethout over het onderwerp: Waar naar school in Hattem? Tijdens de avond gaan de ChristenUnie raadsleden in gesprek met ouders van schoolgaande kinderen en andere belangstellenden over de plannen voor de herlocatie van de Hattemse scholen.

Voordelen nieuwbouw
Er zit beweging in het Hattemse basisonderwijs. Na onderzoek en intensief overleg met de besturen van de Hattemse basisscholen stelt het college van Burgemeester en Wethouders voor om nieuwbouw voor het eerste cluster scholen uit te voeren op het voormalige Noordgouw-terrein, achter MFC De Marke. De voordelen zijn duidelijk volgens het college: vlakbij diverse voorzieningen zoals zwembad, gymzaal en bibliotheek en in de buurt van een nieuw te ontwikkelen en dus kinderrijke wijk.

Instemming gemeenteraad
Twee scholen zouden de verhuizing moeten maken richting de Marke, Gereformeerde Basisschool de Zaaier en de Christelijke van Heemstraschool. Aan de Hattemse gemeenteraadsleden wordt binnenkort instemming gevraagd voor het vestigen van deze twee scholen op de genoemde locatie. De locaties voor de andere scholen zijn nog niet aangewezen door het college.

IJsbaanterrein
Doordat het Integraal Kindcentrum (met het eerste scholencluster) niet gebouwd gaat worden op de oude ijsbaan, zal deze locatie ontwikkeld worden voor ‘wonen met zorg’. De gemeenteraad kan eventueel besluiten de locatie van de van Heemstraschool toe te voegen aan deze zone.

Reacties op sociale media
Ouders van de schoolgaande kinderen reageren op sociale media uiteenlopend op de voorstellen. De meningen variëren van  ‘een stukje fietsen is niet ongezond’ tot een digitale petitie met een flink aantal handtekeningen tegen verhuizing naar ‘de Noordgouw’.

Appelkoek
De ChristenUnie wil tijdens de ledenvergadering, waarbij zowel leden als belangstellenden welkom zijn, graag kennis nemen van de verschillende opvattingen en het onderlinge gesprek er over bevorderen. De opbrengst van de avond nemen de ChristenUnie raadsleden mee in de uiteindelijke bepaling van hun standpunt. De avond begint om 20.00 uur. Vanaf 19.45 uur staan koffie, thee en appelkoek klaar. Om zicht te krijgen op de opkomst en vanwege de beperkte hoeveelheid plaatsen is aanmelding vooraf verplicht via http://tinyurl.com/schoolhattem.

Laat een reactie achter

Plaats alstublieft uw reactie
Vul je naam in