Waterschap Vallei en Veluwe is genomineerd voor de Aandeslag-trofee 2019

Waterschap Vallei en Veluwe heeft als eerste in Nederland een Blauwe Omgevingsvisie opgesteld. Met deze BOVI2050 zet Waterschap Vallei en Veluwe op nieuwe wijze koers naar een duurzame en waterinclusieve leefomgeving. Het waterschap is, in tegenstelling tot rijk, provincie en gemeenten, niet verplicht een omgevingsvisie op te stellen. Toch heeft het waterschap het gedaan omdat zij het belangrijk vindt om een stip op de horizon te zetten voor het werkgebied en daarbij aan te sluiten bij en input te geven voor de omgevingsvisies van de partners. Voor deze Blauwe Omgevingsvisie is het Waterschap Vallei en Veluwe genomineerd voor de Aandeslag-trofee 2019.

Apeldoornskanaal
Het Waterschap heeft BOVI2050 geschreven op basis van de stroomgebieden in hun werkgebied. Een daarvan is IJsselvallei en oostflank van de Veluwe en tot dit gebied behoren onder andere het Apeldoornskanaal en Hattem. Met de blauwe omgevingsvisie werkt het waterschap vanuit vier thema’s: Energietransitie, Circulaire economie, Klimaatverandering en Waardevolle leefomgeving.

De jury prijst het waterschap op de onderdelen: bijzondere aanpak, samenwerking en maatschappelijke opgave. “De Omgevingsthema’s die centraal stonden in het participatietraject waren: waardevolle leefomgeving, klimaatadaptatie, energietransitie en circulaire economie. Thema’s waarin water zeker een rol speelt, maar die breder zijn. Waterschap Vallei en Veluwe heeft door water te verbinden aan deze opgaven en een brede dialoog te organiseren, bijgedragen aan het besef onder partners van gemeenschappelijke verantwoordelijkheid én van het belang van een integrale, gebiedsspecifieke aanpak van deze thema’s.”

Waterschap Vallei en Veluwe heeft een website van BOVI2050 waarop alle informatie is te lezen.

 

Laat een reactie achter

Plaats alstublieft uw reactie
Vul je naam in