Raadsleden in gesprek met jongeren

Afgelopen week gingen raadsleden uit Hattem in gesprek met Hattemers. Een afvaardiging van het CDA, HattemCentraal en ChristenUnie bezochten ook Obns Plekkie, het jongerencentrum in Hattem. Daar gingen zij in gesprek met de aanwezige jeugd. De raadsleden zijn begaan met de jongeren in Hattem en willen niet alleen over hen praten, maar ook met hen. In de raadsvergadering van afgelopen maandag pleitte de Hattemse ChristenUnie voor een positieve toon als het gaat over onze jongeren.

Marinus Kers (CU) ontkent niet dat soms overlast wordt ervaren, maar signaleert ook dat dat kan voortkomen uit onderliggende oorzaken. De fractie pleit voor een meer integrale aanpak waarbij jongeren niet alleen deel van het probleem, maar ook deel van de oplossing zijn en vroeg de wethouder om te bezien wat daarin mogelijk is.

ChristenUnie Hattem: ‘Aanpak overlast – van repressie naar relatie’

ChristenUnie Hattem: ‘Warmere aanpak jongeren met IJslands model’

“Overlast door jongeren, het lijkt wel of Hattem er de laatste tijd wat meer mee te maken heeft. Dat is natuurlijk deels een kwestie van hoe je het gedrag van jongeren ervaart. Door Corona zitten we de laatste tijd wat meer op elkaars lip, waardoor we ook meer met de negatieve kanten ervan te maken krijgen,” aldus Marinus Kers die namens de ChristenUnie het woord voert. “Voor een deel van de jeugd geldt dat drugs- en drankgebruik oorzaak zijn van overlastgevend gedrag. De oorzaken liggen soms in de thuissituatie of in het toekomstperspectief dat jongeren ervaren. Tot nu toe lijkt vooral repressie hét antwoord op de zorgen zoals extra handhaving of irritant geluid bij de Verkentoren. De ChristenUnie wil een aanpak die meer inzet op het aangaan van een relatie met de jongeren, zodat ze deel van de oplossing in plaats van het probleem worden.”

IJslandse aanpak
Kers vervolgt: “Een aantal gemeenten in ons land heeft inmiddels ervaring opgedaan met de IJslandse aanpak. Op basis van onderzoek en samen met jongeren en hun ouders wordt gekeken naar hun totale leefsituatie. Dit leidt tot een succesvolle terugdringing van middelengebruik en daarmee ook de overlast. Als ChristenUnie zouden we het liefst zien dat Hattem hierbij aansluit en door middel van het IJslands model voor een warmere aanpak van de problemen zorgt. We hebben de wethouder gevraagd om na te gaan of hier ook voor Hattem kansen liggen.”
De andere politieke partijen deelden de zorg van Kers. Met name CDA en PvdA drongen aan op het welwillend bekijken van de mogelijkheden van de IJslandse aanpak.

Burgemeester Marleen Sanderse gaf in haar reactie tijdens de raadsvergadering aan de ambtenaren het model goed te laten bestuderen. Op die manier moeten de voor Hattem waardevolle elementen aan het licht komen. Ook wilde ze graag de raadsleden verder kennis laten maken met de onlangs gestarte nieuwe jongerenwerker en haar collega’s, hun netwerk en hun aanpak. Wethouder Martijn Hospers vulde haar aan door te wijzen op het Sportakkoord. Ook dit biedt mogelijkheden en middelen om meer mogelijk te maken voor onze jongeren.

Marinus Kers toonde zich na de raadsvergadering tevreden met de reacties van burgemeester Sanderse en wethouder Hospers. Hij hoopt dat we in de toekomst de effecten zullen merken en kijkt uit naar een nadere kennismaking met de jeugdwerkers.

HattemCentraal twitterde het volgende over het bezoek aan Ons Plekkie.

Laat een reactie achter

Plaats alstublieft uw reactie
Vul je naam in